Natuur & Landschap

Natuur & Landschap

Zuid-Holland heeft veel bijzondere natuur en mooie landschappen. Een gezonde, veerkrachtige natuur, met veel biodiversiteit, dus robuuste populaties van veel verschillende plant- en diersoorten, is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Fiets- en wandeltochten in de natuur, ommetjes door mooie landschappen en educatieve activiteiten in de natuur hebben dan ook onze warme steun.

Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben planten en dieren ook bestaansrecht als zij niet direct nuttig zijn voor de mens. Omdat zij niet voor zichzelf kunnen opkomen is de mens daarvoor verantwoordelijk. Wij vinden daarom dat de leefgebieden van planten en dieren beschermd moeten worden en dat planten en dieren voldoende ruimte moeten krijgen, ook buiten de natuurgebieden. Helaas wordt onze natuur bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is nog maar zo’n 16% over.

De NMZH ambieert een Zuid-Holland waar de natuur ook een plaats krijgt in de stad, waar de landbouw aansluit op de bestaande natuur, waar ruimtelijke plannen rekening houden met de bodems en de ondergrond, een Zuid-Holland waar ook gebieden met rust, duisternis en stilte te vinden zijn is ons ideaal. Wij richten ons op behoud van bestaande natuur en landschappen, maar ook op herstel en ontwikkeling van nieuwe natuur. Dat doen we door onze uitgangspunten onder de aandacht te brengen bij gemeenten, waterschappen en provincie en door mee te denken over verbeteringen. Als het niet anders kan maken we gebruik van juridische procedures.

Helaas moeten wij vaker dan we zouden willen teruggrijpen op wetten en regels, want wij vinden dat het niet overal in Zuid-Holland goed gaat met de natuur. Er is steeds meer ruimte nodig voor de mens en zijn activiteiten en er lijkt steeds minder plaats te zijn voor dieren en planten. De gebieden waar dieren voedsel zoeken en hun jongen grootbrengen worden steeds kleiner. Landschappen gaan steeds meer op elkaar lijken en er is steeds minder variatie in de planten en bomen die er groeien. Omdat dat uiteindelijk niet alleen slecht is voor de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van de mens, vinden wij natuurbescherming van groot belang voor Zuid-Holland.