Groenblauwe Leefomgeving

Groenblauwe Leefomgeving

Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland ligt vast in de beleidsvisie groen. Deze visie is echter om een aantal redenen toe aan een actualisatie. Zo zijn er een aantal aanvullingen op het beleid nodig naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming waarmee het natuurbeleid verder gedecentraliseerd is van het rijk naar de provincies.

Ook is er sprake van een forse verstedelijkingsopgave die consequenties heeft voor het groenbeleid. Datzelfde geldt voor de klimaatopgave. Daarnaast is gebleken dat er voor het behalen van de doelen van de Europese natuurdoelen meer nodig is dan de nu geplande maatregelen ter versterking van natuur en biodiversiteit. Bovendien vernieuwt de provincie haar omgevingsbeleid in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De groenblauwe visie zal een module vormen die wordt opgenomen in de op te stellen provinciale Omgevingsvisie.

Verbreding groenblauwe visie

De groenblauwe visie zal een integraal karakter krijgen en breder zijn dan alleen het natuurbeleid. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt het belangrijk om natuur diep te verankeren in de samenleving. Natuur heeft namelijk naast een intrinsieke waarde ook een grote waarde voor de samenleving als geheel. Denk hierbij aan de positieve effecten van natuur op gezondheid. En daarnaast het belang van groen en natuur voor een leefbare stad, groen en natuur als onderdeel van de economie (in plaats van als tegengesteld belang) etc.

Kennis en betrokkenheid

De provincie Zuid-Holland heeft voor de totstandkoming van de visie gekozen voor een open proces waarin relevante partijen actief kunnen meedenken en meedoen. De NMZH heeft hier een actieve rol in gespeeld en heeft input opgehaald vanuit de Zuid-Hollandse natuurorganisaties voor de nieuwe visie. Deze is nu in concept klaar en zal naar verwachting in februari 2019 door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie