Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Zuid-Holland is de provincie met het meeste oppervlaktewater van Nederland. Maar het is ook de economische motor en dichtstbevolkte provincie van Nederland. De kwaliteit van het oppervlaktewater heeft hier bijzonder onder te lijden.

Het lozen van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen die niet of nauwelijks afbreekbaar zijn, chemische bestrijdingsmiddelen (in de landbouw, in andere sectoren en door burgers), microplastics en andere milieuvreemde deeltjes, medicijnresten, antibiotica uit landbouw, hormoonverstorende stoffen, industriële lozing – vergund of illegaal, lozingen vanuit industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI), lozing door burgers op het riool (zoals verfresten, chemicaliën, schoonmaakmiddelen, medicijnen) zorgen voor een enorme chemische belasting van het oppervlaktewater. Het overheidsbeleid om dit terug te dringen is nog lang niet op orde. Ook zijn er met grote regelmaat ernstige calamiteiten.

Het moet en kan beter. Al 50 jaar spant de NMZH zich in voor een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.