Raad van Aangesloten Organisaties

De Raad van Aangesloten Organisaties bestaat uit ervaren leden uit ons Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk. Vanuit hun regio denken de leden mee over de koers en inzet van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH).  De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de NMZH en komt twee maal per jaar bijeen. Ook gaat de raad eenmaal per jaar op werkbezoek naar een project, initiatief of locatie waarbij de NMZH betrokken is .

Lees hier het Reglement Raad van aangesloten organisaties.