Rob Schröder

Rob Schröder

Voorzitter van Raad van Aangesloten organisaties

Vrijwilligerswerk en invloed nemen op maatschappelijke ontwikkelingen vind ik belangrijk. Dat doe ik op verschillende schalen. In mijn woonplaats Gouda op lokale schaal en als Voorzitter van Raad van Aangesloten organisaties van de NMZH op regionale schaal. De wisselwerking en leerprocessen tussen lokale groepen en regionale deskundigen vind ik een essentieel werkveld van de Federatie. Daarom zal ik vanuit de Raad van Toezicht zorgen voor goede contacten met de groepen in de regio Oost.

Duurzaamheid in de dichtst bevolkte regio van Europa kent grote uitdagingen in de sfeer van grondstoffen, energie, emissies en ruimtegebruik. Vanuit mijn deskundigheid als regionaal planner wil ik vooral meedenken over een mooie provincie. Welke strategieën en projecten kunnen we (samen) ontwikkelen om het landschap in de Randstad, het Groene Hart en de Delta groener en toegankelijker te maken?

Voorzitter van Raad van Aangesloten organisaties
Stuur Rob een e-mail