Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Samen voor
een mooi en duurzaam
Zuid-Holland

Spreek je uit voor schoon en veilig oppervlaktewater

Steun onze strijd via de campagne inspraakwater.nl

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame samenleving in de provincie Zuid-Holland. Als onafhankelijke belangenbehartiger volgen wij kritisch de bredere natuur- en milieuagenda en geven wij een gezicht en een stem aan natuur en milieubelangen. Dit doen wij samen met de lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.