Steun ons werk

Steun de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Dagelijks zetten de medewerkers van de NMZH zich in voor een mooie en duurzame provincie Zuid-Holland. Dat kunnen we doen dankzij bijdragen van de provincie Zuid-Holland, de Nationale Postcode Loterij en diverse bedrijven, fondsen, organisaties en particulieren.

Vind jij ons werk ook belangrijk?
Dan kun je dat tonen door ons financieel te ondersteunen!
Dat kan op de volgende manieren:
met een éénmalige gift
als jaarlijkse donateur
• met een overschrijving op IBAN-rekeningnummer NL55 TRIO 0197 9551 93 t.n.v. Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland te Den Haag.

Giften aftrekbaar van belasting, voor particulieren én bedrijven
Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de NMZH zijn dus (vanaf een drempelbedrag) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

Naast particulieren kunnen ook bedrijven giften doen en aftrekken van de belasting, meestal de vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.