Energieboswachters

Energieboswachter training 2024 Zuid-Holland

Energieboswachter training 2024 Zuid-Holland

Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Ben je actief bij een lokale natuur-, landschaps- of energiegroep of wil je als betrokken inwoner je kennis vergroten? Meld je dan nu voor 31 maart aan voor de training Energieboswachter Zuid-Holland 2024!

Meld je aan!

Met deze energieboswachters training word je in twee maanden tijd opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundige gastsprekers en de professionals van je lokale Natuur en Milieufederatie krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit.

Als burgerexpert kun je:

  • plannen voor wind- en zonneparken beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit;
  • kansen zien en concrete voorstellen doen voor het beschermen van natuur en het bevorderen van biodiversiteit op deze terreinen;
  • risico’s en kansen van het project voor de natuur met de gemeente en de projectontwikkelaars bespreken.

Een energieboswachter helpt dus om natuurpositieve energieprojecten te realiseren.

 

Het cursusprogramma

De training bestaat uit 7 avonden van 9 april t/m 5 juni 2024. Drie van de avonden zijn landelijke online-sessies, met deskundige sprekers. De overige vier avonden zijn we met een Zuid-Hollandse groep. Naast deze avonden werk je aan verschillende praktijkopdrachten, deels in groepjes, deels individueel.

Datum Wat Organisatie door
Dinsdag 9 aparil

19.30-21.00 (1,5 uur)

Startbijeenkomst (live) Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Dinsdag 16 april

19.00-21.00 (2 uur)

Kennissessie 1 RUIMTE (online) Gezamenlijke Natuur en Milieufederaties
Woensdag 24 april 

19.30-21.00 (1,5 uur)

Bespreking praktijkopdracht Natuur en milieufederatie Zuid-Holland
Fysiek of online (n.t.b. in overleg met deelnemers)
Dinsdag 7 mei

19.00-21.00 (2 uur)

Kennissessie 2 ZON (online) Gezamenlijke Natuur en Milieufederaties
Dinsdag 14 mei

19.00-21.00 (2 uur)

Kennissessie 3 WIND (online) Gezamenlijke Natuur en Milieufederaties
Woensdag 22 mei

19.30-20.30 (1 uur)

Bespreking praktijkopdracht Natuur en milieufederatie Zuid-Holland
Fysiek of online (n.t.b. in overleg met deelnemers)
Woensdag 5 juni

19.30-21.00 (1,5 uur)

Feestelijke slotbijeenkomst (live) Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Na afloop ontvang je het certificaat ‘Energieboswachter’ – en word je onderdeel van de expertpool, waarin je van elkaar kunt blijven leren.

Resultaat: wat levert de training op?

  • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij zon- en windprojecten.
  • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren.
  • Praktijkervaring (oefenen met een zelfgekozen zon- of windproject).
  • Interessant en leuk netwerk: je wordt onderdeel van een expertpool en houdt contact met andere Energieboswachters.
  • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk.
  • Officieel certificaat ‘Training Energieboswachter’.

Kortom, jij weet na deze training beter hoe je natuurinclusieve energieprojecten kunt vormgeven! Benieuwd naar hoe de vorige cursus was? Lees hier dan alles over de derde editie.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze training is voor leden van lokale natuur- en landschapsorganisaties, energiecoöperaties en geïnteresseerde burgers. Je leert veel over de combinatie van wind- en zonneparken met natuur, en hoe je daar aan kan bijdragen. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

Waar ligt de focus van de training?
• De training is toegespitst op zonne- en windprojecten op land, niet op andere energietechnieken.
• De training focust zich primair op de omgang met natuurwaarden en gaat secundair over landschap.
• Andere belangrijke aspecten, zoals de business case, gezondheid en woongenot, vallen buiten de scope van deze training.
• De focus ligt op kennisontwikkeling en training, niet op het bepalen van standpunten over de wenselijkheid van zon- en windprojecten.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de training?
Van deelnemers verwachten we dat ze alle 7 avonden bijwonen en een tweetal praktijkopdrachten uitvoeren. De totale tijdsinvestering bedraagt zo’n 40 uur, waarvan 20 uur voor zelfstudie en de praktijkopdrachten.

Wat kost het?
De training kost € 49,00 per persoon. Voor deze training geldt een annuleringsregeling. Je krijgt € 25,00 terug als je je uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training afmeldt via info@milieufederatie.nl

Hoe kan ik me aanmelden voor de training?

Aanmelden kan via deze button tot 31 maart:

Meld je aan!

Let op: ook als je je eerder hebt opgegeven bij de voorinschrijving, moet je je hier inschrijven als je inderdaad mee wilt doen.

De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers met een maximum van 25 deelnemers. Na opgave ontvang je ongeveer een week voor de start van de training het programma en nadere informatie. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Het online gedeelte van de training volg je via het programma Zoom. Mocht je niet bekend zijn met Zoom, dan zorgen wij voor extra ondersteuning hierin.

Organisatie
Deze training is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De training wordt gelijktijdig bij verschillende provinciale Natuur en Milieufederaties gegeven, waardoor er bij de drie inhoudelijke kennissessies ook deelnemers van andere federaties aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de eigen provinciale deelnemers.

 

Vragen over deze training? Neem dan contact op met:

Profiel Madeleine Braakman

Madeleine Braakman

Regisseur Klimaat en Energie