Madeleine Braakman

Klimaatverandering is één van de grootste mondiale uitdagingen van deze tijd. Om zo goed mogelijk met deze veranderingen om te gaan en de temperatuurstijging zoveel mogelijk te beperken, zijn we in Nederland hard op weg naar een CO2-neutrale toekomst. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie gaat echter gepaard met een algehele zoektocht naar de juiste inpassing, zowel in de maatschappij als in het landschap.

Niet alleen is het van belang dat partijen samenwerken om de energietransitie op een positieve en innovatieve manier te bewerkstelligen, maar ook willen we mensen enthousiasmeren om zelf een steentje bij te dragen aan een groenere wereld. Bovendien willen we zowel groenere energie als een stimulans voor de natuur en de biodiversiteit.

Het versterken en combineren van beide facetten is de uitdaging waar ik me als kersverse Regisseur Klimaat en Energie graag voor ga inzetten!