Over ons

Over ons

De NMZH staat midden in de Zuid-Hollandse maatschappij. Wij werken aan een duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in de provincie Zuid-Holland en zoeken naar een goede balans tussen economie, ecologie en sociale belangen. We kennen een sterke focus op duurzame, integrale gebiedsontwikkeling op bovenlokaal niveau.

Missie

De NMZH staat midden in de samenleving en werkt aan een mooie en duurzame provincie Zuid-Holland. Een provincie met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners nu en later van een gezonde leefomgeving kunnen genieten. De NMZH geeft in Zuid-Holland een krachtige stem aan de kwetsbare waarden van natuur, milieu en landschap. De NMZH creëert en neemt daartoe initiatieven met bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Samen werken aan natuur en milieuvriendelijke oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Vanuit onze missie werken wij aan:

  1. het initiëren en versnellen van duurzame ontwikkeling;
  2. het verwerven van maatschappelijke steun voor duurzame ontwikkeling;
  3. het ontwikkelen en inzetten van netwerken voor duurzame ontwikkeling

Organisatie

De NMZH is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die staat voor de belangen van natuur, milieu en landschap in de provincie Zuid-Holland. Wij zetten ons sinds 1972 in voor een duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. De NMZH is actief op het bovenlokale niveau en werkt nauw samen met zo´n 300 lokale natuur- en milieugroepen.

Wie wij zijn, de doelen die we ons stellen en de rol die we willen spelen bepalen mede hoe we willen werken. Namelijk samen met lokale en regionale partners strategische projecten en programma’s uitvoeren om duurzame ontwikkeling te versnellen. Dat betekent het agenderen van actuele maatschappelijke opgaven, het organiseren van maatschappelijke dynamiek en het op gang brengen van innovatieve oplossingen. Zo willen wij doorbraken creëren en betrokkenheid versterken bij de verduurzaming van de provincie Zuid-Holland.

Juist door samen aan oplossingen te werken vervagen tegenstellingen en ontstaan belangrijke verbindingen, netwerken en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opgaven. De NMZH wil daarmee handelingsperspectief en ondersteuning bieden en de energieke samenleving versterken. Op deze manier kunnen wij samen met actieve inwoners en duurzame ondernemers werkelijk een verlaging van onze voetafdruk dichterbij brengen.

De NMZH is onderdeel van de landelijke samenwerking van de Provinciale Natuur- en Milieufederaties (NMF’s). Landelijk stemmen wij met de andere 11 NMF’s thema’s af die doorwerken op provinciaal niveau. De expertise uit deze samenwerking en het federatieve karakter helpen ons om kennis en ervaring te borgen en te delen. Zo versterken wij ons werk en onze inzet in de provincie Zuid-Holland en op landelijk niveau met de andere NMF’s.