Circulaire economie

Circulaire economie

Op veel plekken in Nederland wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van circulaire bedrijfsconcepten, circulaire aanbestedingen van overheden en het betrekken van kennisinstellingen zoals universiteiten bij grote transitievraagstukken.

De circulaire economie als concept gaat al een aantal decennia mee. Toch is er nog geen consensus over hoe de circulaire economie er precies uit komt te zien zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal.

De Provincie Zuid-Holland is bezig met het vormgeven en vaststellen van het provinciaal circulaire economie programma, waarin zij hun aanpak voor de komende jaren uiteenzetten omtrent het realiseren van een meer circulaire economie. De NMZH heeft de Provincie Zuid-Holland op meerdere momenten input gegeven op belangrijke aandachtspunten die wij zien in het ontwikkelen van een circulaire economie.

Een van de aandachtspunten waar de NMZH zich hard voor maakt is de rol van gevaarlijke stoffen in de circulaire economie. De zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, het DNA beschadigen, de voortplanting belemmeren, de hormoonhuishouding verstoren of zich in de voedselketen ophopen doordat de stoffen nauwelijks afbreken in het milieu.

De transitie naar een veilige en duurzame circulaire economie moet met de hele samenleving worden vormgegeven. De NMZH zoekt dan ook constructieve samenwerking met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties (NGO’s).

Om die samenwerking makkelijker te maken, ontwikkelde de NMZH samen met de elf andere provinciale Natuur- en Milieufederaties het Servicepunt Circulair, een platform voor iedereen die met circulaire economie aan de slag wil. Het Servicepunt is een verzamelplek van verhalen en voorbeelden uit het hele land. Daarnaast vind je er beschikbare circulaire producten en diensten voor consumenten en bedrijven én een overzicht van acties die je zelf al kunt nemen.

Mocht je ideeën hebben voor eventuele samenwerking om de provinciale en nationale circulaire economie te stimuleren neem dan contact op.

Wil je op betrokken worden bij onze activiteiten omtrent circulaire economie en bijvoorbeeld meewerken aan enquêtes? Schrijf je dan in voor de mailinglijst.