Circulaire economie

Circulaire economie

Op vele plekken in Nederland wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van circulaire bedrijfsconcepten, circulaire aanbestedingen van overheden en het betrekken van kennisinstellingen zoals universiteiten bij grote transitievraagstukken.

De circulaire economie als concept gaat al een aantal decennia mee. Toch is er nog geen consensus over hoe de circulaire economie er precies uit komt te zien zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal.

De Provincie Zuid-Holland is bezig met het vormgeven en vaststellen van het provinciaal circulaire economie programma waarin zij hun aanpak voor de komende jaren uiteenzetten omtrent het realiseren van een meer circulaire economie. De NMZH heeft de Provincie Zuid-Holland op meerdere momenten input gegeven op belangrijke aandachtspunten die wij zien in het ontwikkelen van een circulaire economie.

Een van de aandachtspunten waar de NMZH zich hard voor maakt is de rol van gevaarlijke stoffen in de circulaire economie. De zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn, het DNA beschadigen, de voortplanting belemmeren, de hormoonhuishouding verstoren of zich in de voedselketen ophopen doordat de stoffen nauwelijks afbreken in het milieu.

De transitie naar een veilige en duurzame circulaire economie moet met de hele samenleving worden vormgegeven. De NMZH zoekt dan ook constructieve samenwerking met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties (NGO’s).

Mocht je ideeën hebben voor eventuele samenwerking waarin de provinciale en nationale circulaire economie wordt gestimuleerd neem dan contact op.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Michael Verhoeckx

Michael Verhoeckx

Regisseur energietransitie en circulaire economie