Servicepunt Circulair

Kansen voor West

De NMZH ontwikkelde samen met de elf andere provinciale Natuur- en Milieufederaties het Servicepunt Circulair. Dit landelijk online en offline platform geeft informatie en advies aan organisaties en consumenten die met circulaire economie aan de slag willen.

Een circulaire economie vraagt om samenwerking. Daarom is het Servicepunt Circulair ook een gezamenlijk landelijk initiatief. Het is dé plek voor informatie, advies, kennisuitwisseling, het leggen van contacten en een verzamelplaats voor circulaire verhalen en voorbeelden vanuit het hele land. Je vindt er circulaire producten en diensten voor bedrijven en consumenten én een overzicht van stappen die je zelf al kunt zetten.

Ondernemers
Zo kunnen ondernemers bij het Servicepunt aankloppen voor hulp en advies bij het halen van doelstellingen. We brengen je bijvoorbeeld in contact met de juiste personen en denken mee bij het opzetten van circulaire initiatieven, het vormen van een businesscase of bij het oplossen van belemmeringen. Verder bieden we ondersteuning bij het wegnemen van knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving.

Consumenten
Ook consumenten die meer circulair willen leven en consumeren, kunnen bij ons terecht. Het Servicepunt biedt volop inspiratie en laat zien wat je zelf al kunt doen. Je vindt tips die je direct in de praktijk kunt brengen. Over afval scheiden bijvoorbeeld, maar ook hoe je zelf plastic recyclet, je spullen circuleert of je wijk afvalvrij maakt.

Vragen of ideeën over de circulaire economie? Of wil je op dit terrein samenwerken met anderen? Neem contact op via servicepunt-circulair.nl/contact

Mooi voorbeeld van samenwerking is het project van de NMZH over duurzame verpakkingen in de glastuinbouw. Dit is uitgegroeid tot een groot project met meerdere partners en een internationale subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van beter toepasbare bioverpakkingen vanuit organische reststromen. Uiteindelijk gaat dit leiden tot hergebruik op locatie en het verminderen van grondstoffen als plastics en reststromen.

 

 

Meer informatie? Neem contact op met