Natuur en milieunetwerk Zh

Netwerken

Op onze partnerkaart is een overzicht te vinden van het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk.

De NMZH organiseert, verbindt en ondersteunt het provinciebrede netwerk van natuur-, milieu- en landschapsorganisaties. Samen met het netwerk van stedelijke milieucentra en terreinbeherende organisaties leveren wij een proactieve inbreng in het kader van structuurvisies en bestemmingsplannen van gemeenten en provincie. Dit doen wij vooral bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied wanneer de provinciale kernkwaliteiten in het geding zijn. Waar nodig geven wij adviezen, reacties en zienswijzen bij de ontwikkeling en uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid en aanpalende beleidsterreinen.

U kunt uw organisatie ook (gratis) aansluiten bij het netwerk door het invullen van het online aanmeldformulier.

Wij hebben elkaar veel te bieden:

  • Als gezamenlijke groene organisaties en initiatieven staan wij sterker dan alleen of in regionaal verband. De NMZH heeft goede verbindingen met provinciale en gemeentelijke bestuurders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen kunnen wij een sterke en effectieve lobby voeren met een krachtige gezamenlijke boodschap. Zo maken we Zuid-Holland groener en duurzamer.
  • Wij kunnen de zichtbaarheid van uw organisatie vergroten op onze website door uw organisatie te vermelden en uw activiteiten te plaatsen in de Groene Agenda. Met behulp van social media brengen we uw activiteiten onder de aandacht van een breed publiek en de volgers van de NMZH.
  • Ook ontvangt u maandelijks de nieuwsbrief met het meest recente groene nieuws over Zuid-Holland.
  • Wanneer er ontwikkelingen zijn in uw regio, waarbij het voor uw organisatie lastig is om daar alleen in te opereren kunnen wij u ondersteunen met raad en daad en eventueel juridische ondersteuning .

Partnerkaart Zuid-Holland