Kustbescherming

Kustbescherming

Het gevoel van vrijheid, ruimte, wind om je hoofd en de illusie dat je (soms) alleen op de wereld bent kun je aan de kust nog ervaren. Dit is, zeker in de drukke Randstad, een vrijwel unieke eigenschap van de kust. In een land waar vrijwel elk aspect van onze leefomgeving door mensenhanden is vormgegeven, is het op veel plekken aan de kust een verademing om te ervaren hoe water en wind de overhand hebben en het dynamische landschap van zee, strand en duinen gevormd hebben. Ook komen op de nu nog rustige stranden en in de duinen soms bijzondere en kwetsbare (vogel)soorten voor. Het systeem van zee, strand en duinen vormen een gouden rand rond het achterland. De laatste wildernis van het Nederlandse landschap.

De kust van de Zuidwestelijke Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden) is in tegenstelling tot de Belgische kust nog voor grote delen vrijwel onbebouwd. Alleen de kust van Walcheren en de badplaatsen en steden langs de Hollandse kust kennen van oudsher een bebouwing tot op het strand. De afgelopen jaren is het aandeel recreërende buitenlandse toeristen aan de kust sterk toegenomen. Deze toeristen en recreanten geven aan dat men de ongeschonden kust van de Delta zo mooi vindt.

Juist de unieke en waardevolle eigenschappen van de kust staan te vaak onderdruk door bebouwing in de kuststrook in de vorm van bijvoorbeeld recreatieparken, boulevards, strandhuisjes of paviljoens. Vanuit het Kustpact versterken wij de huidige ruimtelijke kaders en wetgeving om die unieke kwaliteiten beter te beschermen. Vanuit provinciale kustvisie is nu het ontwikkelingskader aangegeven waarbinnen de kust zich verder kan ontwikkelen. Met de afspraken binnen het Kustpact zijn we er nog niet.

Nog steeds ‘poppen’ er bouwplannen op die haaks staan op de afspraken in het Kustpact en die een bedreiging voor de natuur en het landschap van het kustgebied. Daarnaast is veel bestaande bebouwing in het kustgebied aan het verouderen zullen hiervoor nieuwe plannen moeten worden ontwikkeld. De afspraken in het Kustpact vormen ook hiervoor de basis. Maar er blijft maatschappelijk druk nodig om deze afspraken hierbij ook na te komen. Vanuit de NMZH willen wij dit proces, samen met onze collega natuur- en milieuorganisaties, actief blijven volgen en waar nodig actie ondernemen als de afspraken in het Kustpact bij de verdere ontwikkeling van de kust dreigen niet te worden nagekomen. Dat kunnen wij niet alleen daar hebben wij vooral de steun van veel kustbewoners bij nodig.

 

Projecten kustbescherming

Helaas, geen items gevonden.