Gemeente wil omstreden strandhuisjes Kijkduin vergunning geven – update 8/6/2020

Gemeente wil omstreden strandhuisjes Kijkduin vergunning geven - update 8/6/2020

In het Kustpact is in februari 2017 vastgelegd, dat de ongerepte delen van de duinen en het strand vrij moeten blijven van tijdelijke of definitieve bebouwing. De provincie Zuid-Holland heeft deze afspraken vastgelegd door deze delen van het strand en de duinen te laten vallen onder het Natuurnetwerk Nederland. Op het strand van Kijkduin staan veertig houten huisjes, die van maart tot oktober te huur zijn voor recreanten. Omdat deze nogal wat effect hebben op de natuur en het milieu, bepaalde de gemeente Den Haag in een motie op 28 juni 2018, dat dit slechts een proefproject betrof voor een periode van 5 jaar, dat “gedegen zou worden geëvalueerd” – juist ook omdat deze locatie in strijd met het Kustpact is ontwikkeld. Nu dreigen de strandhuisjes echter – op basis van een weinig zorgvuldig georganiseerde enquête – een permanente vergunning te krijgen. Deze dreiging is aanleiding voor de NMZH om samen met andere organisaties de gemeente om opheldering vragen.

25 mei 2020

Het vergunnen van de strandhuisjes bij Kijkduin is voor de NMZH om verscheidene redenen niet acceptabel.

Allereerst is de aanwezigheid van de strandhuisjes in strijd met de afspraken die zijn gemaakt in het Kustpact, dat op 21 februari 2017 is vastgesteld door 59 betrokken partijen waaronder de gemeente Den Haag. Het Kustpact heeft tot doel het vastleggen en uitvoeren van afspraken tussen partijen voor het vinden van een goede balans tussen bescherming en behoud van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone enerzijds en de ontwikkeling van de kustzone anderzijds. Helder is vastgelegd dat de ongerepte delen van de duinen en het strand vrij moeten blijven van tijdelijke of definitieve bebouwing.

Geheel in de lijn van het Kustpact heeft Provincie Zuid-Holland de stranden als natuur bestemd, waaronder ook het strand van Kijkduin. Het plaatsen van strandhuisjes bij Kijkduin is daarmee in strijd met hetgeen in het Kustpact is overeengekomen.

Maar er zijn nog meer redenen:

  • Het strand nabij Kijkduin, onderdeel van de Zandmotor, is beschermd natuurgebied.
  • Er wordt geen rekening gehouden met de stikstofnormering voor Natura2000 gebieden (opbouw, beheer, verhuur en afbouw van de huisjes).
  • Er is geen gedegen evaluatie uitgevoerd.
  • De nieuwe Omgevingswet vraagt om een gedegen afweging tussen de diverse belangengroepen (economisch vs. vergroten leefbaarheid omgeving).

De gezamenlijke natuurorganisaties verwachten meer van de gemeente als medeondertekenaar van het Kustpact, en vooral in zorgvuldigheid en haar zorgplicht voor een beschermd en als kwetsbaar bestemd natuurgebied. Helaas zijn de signalen die diverse natuurorganisaties hebben afgegeven, niet opgepakt.

De NMZH heeft tezamen met andere organisaties de gemeente per brief om opheldering gevraagd.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur