Nienke Schuil

Nienke Schuil

 

Opgegroeid in de zuidwesthoek van Friesland, ben ik vertrouwd met weilanden en bossen. Natuur en milieu werden al snel mijn grote liefde en de studiekeuze was dan ook logisch. Aan de Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School in Velp maakte ik kennis met onder meer bosbouw, het boerenleven, bodemtechniek en cultuurtechniek. Daarnaast was ik zo geboeid door het fenomeen water, dat ik de opleiding Aquatische Ecotechnologie aan de Hogeschool Zeeland ben gaan volgen.

Mijn loopbaan begon bij het Hoogheemraadschap van Delfland, waar ik uiteindelijk omgevingsmanager was. Daarbij was ik actief als verbinder tussen de denkers en doeners binnen de organisatie. Een van onze mooiste prestaties was de aanleg van een areaal aan natte ecologische zones, de doelstelling van de Europese kaderrichtlijn water. Sinds mei 2020 werk ik als regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur bij de NMZH. Mijn persoonlijke missie is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van duurzaamheid, een mooie natuur en een schone leefomgeving. Dit sluit perfect aan bij de missie van de NMZH.