Faunabeheer

Faunabeheer

Dieren zijn kwetsbaar en hebben onze bescherming nodig. Die wordt hun vanuit de overheid echter niet altijd geboden. Vaak geeft de provincie Zuid-Holland veel te algemene ontheffingen om dieren af te schieten, soms zelfs in strijd met de regels voor natuurbescherming. Vooral vogels zijn de dupe. Samen met 40 andere natuurorganisaties werken wij aan het verbeteren van de Zuid-Hollandse fauna, oftewel onze dierenwereld.    

De NMZH zet zich – met steun van veel Zuid-Hollanders – al jaren in voor een rijke en veilige fauna in onze provincie. Denk bijvoorbeeld aan de acties tegen het afschieten van de smienten en onze ideeën om reeën beter te beschermen tegen aanrijdingen met auto’s. Onderzoek toont aan dat het doden van dieren vaak helemaal geen goede oplossing is. Wij maken ons sterk voor een mens- én diervriendelijke samenleving.