Afschot knobbelzwanen Zuid-Holland risicovol voor kleine zwaan

31 juli 2019

Afschot knobbelzwanen Zuid-Holland risicovol voor kleine zwaan

Wij maken samen met Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, KNNV Afdeling Gouda e.o., Vereniging Hoekschewaards Landschap, Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. bezwaar tegen de toestemming die de provincie Zuid-Holland heeft gegeven voor het afschot van knobbelzwanen.
Wij vinden dat het afschotplan te veel risico’s met zich meebrengt voor de kleine zwaan, een zwanensoort die in Nederland overwintert.

Achteruitgang
Kleine zwanen broeden op de Russische toendra en overwinteren onder andere in Nederland. De wereldpopulatie wordt geschat op maximaal 15.000 vogels. De populatie kleine zwanen gaat achteruit en er zijn veel te weinig kleine zwanen om van een gezonde populatie te kunnen spreken. Daarom moeten de risico’s voor deze soort zo veel mogelijk worden weggenomen, zo ook het risico op illegaal afschot, aldus de natuurorganisaties.

Onderscheid lastig
De provincie Zuid-Holland staat het afschot van knobbelzwanen toe omdat zij de schade aan de landbouw wil verminderen. De natuurorganisaties wijzen er echter op dat het niet altijd makkelijk is om kleine zwanen van knobbelzwanen te onderscheiden, zeker als deze vogels een gemengde groep vormen. Uit onderzoek is al eens gebleken dat meer dan 20% van de kleine zwanen, ondanks de beschermde status van deze soort, hagel in het lichaam heeft.

Aanpassingen beheerplan nodig
De natuurorganisaties vinden het erg opmerkelijk dat er in het faunabeheerplan knobbelzwaan geen maatregelen zijn opgenomen die de risico’s op afschot van de kleine zwaan verminderen. Vorig jaar werd de goedkeuring van een eerdere versie van het faunabeheerplan knobbelzwaan namelijk al door de voorzieningenrechter geschorst, onder andere vanwege de risico’s voor de kleine zwaan. Het vernieuwde faunabeheerplan is echter op dit aspect niet veranderd en is nu toch door de provincie goedgekeurd. De natuurorganisaties wijzen de provincie er in een bezwaar daarom op dat alleen tot goedkeuring kan worden overgegaan wanneer er maatregelen genomen worden om de risico’s voor de kleine zwanen te verminderen, bijvoorbeeld door niet te schieten in de periode dat de kleine zwanen in Nederland zijn.

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie