Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Louise BokhovenZuid-Holland is een provincie waar we ontzettend veel functies een plek willen geven; landbouw, industrie, waterberging, wonen, energie, recreatie en natuur. Allemaal activiteiten die met elkaar strijden om de schaarse ruimte in onze mooie provincie. De kunst is om te zoeken naar mogelijkheden om functies met elkaar te combineren – zonnepanelen op daken van distributiecentra, wonen in een waterrijk gebied voor waterberging en landbouw met ruimte voor weidevogels. En zo zijn er nog zoveel meer mooie voorbeelden.

Geboren en getogen in de mooiste polder van onze provincie zet ik me graag in om op zoek te gaan naar mogelijkheden om landbouw en natuur met elkaar te verenigen. Niet op zoek naar tegenstellingen, maar kijken naar wat bindt en waarin beide elkaar versterken met als doel een levensvatbare agrarische sector en robuuste natuur. Een mooie opgave in een tijd waarin de tegenstellingen tussen deze sectoren meer de norm lijken te zijn dan de uitzondering. Ik hoop zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame, leefbare en bruisende provincie.