NMZH adviseert over nieuwe faunabeheerplannen ree en knobbelzwaan

26 april 2018

NMZH adviseert over nieuwe faunabeheerplannen ree en knobbelzwaan

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft in afstemming met haar netwerk een reactie uitgebracht op de nieuwe conceptplannen voor de soorten ree en knobbelzwaan. Dit is gebeurd in het kader van een nieuwe werkwijze voor de totstandkoming van faunabeheerplannen waarbij maatschappelijke organisaties door de faunabeheereenheid in een vroeg stadium in de gelegenheid zijn gesteld om op conceptstukken te reageren. De NMZH ziet veel kansen in deze nieuwe werkwijze en hoopt dat haar adviezen leiden tot verbetering van de plannen en dat daarmee bezwaar- en beroepsprocedures kunnen worden voorkomen.

Faunabeheerplan ree

De NMZH vindt het positief dat in het faunabeheerplan veel informatie wordt gegeven over leefwijze, aantallen en ontwikkelingen van de reeën in Zuid-Holland. Ook is de NMZH blij dat het faunabeheerplan niet alleen focust op de mogelijkheden voor afschot, maar ook kijkt naar mogelijke maatregelen om de reeënpopulatie te versterken, zoals de realisatie van ecologische verbindingen. In het faunabeheerplan wordt voorgesteld om van het reactieve beheer dat tot nu toe gevoerd werd over te gaan op proactief beheer.

Dit betekent dus dat er gestreefd wordt naar het behalen van een bepaalde omvang van de deelpopulaties. Het doel hiervan is met name aanrijdingen in het verkeer te voorkomen.

De NMZH vindt echter dat de noodzaak van dit proactieve beheer onvoldoende onderbouwd is. Zo is het zeer de vraag of kleinere populaties leiden tot minder verkeersincidenten. Bovendien zijn sommige deelpopulaties door hun geringe omvang nu erg kwetsbaar. Hier zou afschot in het kader van proactief beheer dus zeker niet aan de orde mogen zijn.

Faunabeheerplan knobbelzwaan

In het conceptfaunabeheerplan voor de knobbelzwaan geeft de faunabeheereenheid aan dat zij met het voorgestelde beheer landbouwschade wil voorkomen. Het doel is dus niet het blijvend verlagen van de populatie knobbelzwanen in Zuid-Holland. De NMZH vindt dat onvoldoende duidelijk is waarom in het voorgestelde beheer wel het bewerken van eieren is opgenomen, want dit is juist een maatregel die zich richt op de populatieomvang. Ook vindt de NMZH dat de onderbouwing van de dreiging van schade nog gebreken vertoont en dat onvoldoende is aangetoond dat het verjagen van knobbelzwanen zonder afschot niet net zo goed kan dienen tot het terugdringen van de schade.

De volledige reacties van de NMZH vindt u hier: