4698 handtekeningen tegen afschot smient

4698 handtekeningen tegen afschot smient

Een oproep om aan de provincie Zuid-Holland om af te zien van het toestaan van afschot van de smient is door circa 4698 mensen ondertekend. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) had deze petitie opgezet omdat de provincie Zuid-Holland in hoger beroep is gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank die het afschieten van smienten verbood. Ook heeft de provincie de smient nog altijd op de vrijstellingenlijst staan. Dit is een slechte zaak, want voor soorten die op deze lijst staan kan makkelijker toestemming voor afschot worden gegeven.

5 maart 2020

Smientenpopulatie niet gezond

De smient is een eendensoort die in ons land overwintert. Omdat smienten schade aan de landbouw zouden veroorzaken, wil de provincie toestemming geven voor afschot. Omdat de smientenpopulatie niet gezond is en afschot de populatie verder in gevaar kan brengen, tekende de NMZH samen met talloze lokale natuurorganisaties en Vogelbescherming Nederland beroep aan bij de rechtbank tegen de afschotplannen. De rechter was het met hen eens en vernietigde de toestemming die de provincie voor het afschot had gegeven. De provincie blijft echter vasthouden aan haar wens om afschot mogelijk te maken en is onlangs tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gegaan. Het is daardoor onzeker of de smienten in de toekomst veilig zullen zijn voor afschot.

Herziening beleid

De provincie Zuid-Holland kan relatief eenvoudig toestemming geven voor het afschot van smienten omdat deze soort op een vrijstellingenlijst staat. In de oproep die door 4698 mensen is ondertekend wordt de provincie opgeroepen om de smient van deze lijst te schrappen. De provincie besluit namelijk later dit jaar over een herziening van het beleid waar de vrijstellingenlijst onderdeel van is. Als de smient van deze lijst geschrapt zou worden, wordt het minder eenvoudig om toestemming voor afschot te geven.

Landbouwschade discutabel

De provincie wil het afschot van smienten mogelijk maken om de eenden voor landbouwschade zouden zorgen doordat zij gras eten. Volgens de NMZH is het echter maar zeer de vraag of smientenvraat daadwerkelijk tot productieverlies leidt. Uit recent onderzoek in Friesland is gebleken dat vogelvraat aan gras in de winterperiode in veel gevallen niet tot een verminderde productie leidt, omdat aangevreten gras in het voorjaar een groeispurt doormaakt en de schade dus weer inhaalt. Het is zeer aannemelijk dat deze conclusies ook voor smienten in Zuid-Holland opgaan.

 

“Foto smienten: Saxifraga – Mark Zekhuis”

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur