Extra aandacht voor vogels in het broedseizoen

Extra aandacht voor vogels in het broedseizoen

De blauwe reiger en de bosuil zijn al begonnen met broeden. De rest van de vogels zal snel volgen. Het voorjaar is een prachtig seizoen, waarin het leven in de fauna wordt doorgegeven. Maar het is ook een kwetsbare periode, waarin we extra voorzichtig moeten omgaan met vogels en hun nesten. De Wet natuurbescherming verplicht ons hier zelfs toe, vanaf het eerste takje tot het uitvliegen van het laatste jong.

3 maart 2020

Gemeenten

Als Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben we alle gemeenten opgeroepen om dit in acht te nemen (lees hier de brief aan de gemeenten). Luidruchtige weg- of bouwwerkzaamheden, onderhoud van het groen (snoeien en maaien) en dergelijke zouden bij voorkeur buiten het broedseizoen plaatsvinden om zeker te weten dat er geen nesten worden aangetast en de wet daarmee dus wordt overtreden. Als er toch werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, dan kan dat alleen als zeker is dat er op de betreffende locatie geen nesten zijn die hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden.

Nesten

Maar ook tuinbezitters, wandelaars en andere natuurliefhebbers vragen we om rekening te houden met broedende vogels. Het belangrijkste is de vogels niet te dicht te naderen en uiteraard: honden aan de lijn! En snoeiwerkzaamheden aan heggen, struiken en bomen waar nesten in zouden kunnen zitten, nog even uitstellen.

Als u ziet dat nesten vernield worden (ook als dat niet met opzet gebeurt), dan kunt het beste de uitvoerder erop wijzen dat aantasting van nesten in de broedtijd in strijd is met de wet. Mocht dit geen effect hebben, kunt u de (dreigende) overtreding melden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid:

www.ozhz.nl/themas/natuur/misstand-schade-of-verstoring-gezien/#doe-een-melding

Wij danken u hierbij alvast hartelijk voor uw medewerking! En mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden wij die natuurlijk graag.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur