Acht nieuwe belangrijke vogelgebieden in Zuid-Holland geïdentificeerd

Acht nieuwe belangrijke vogelgebieden in Zuid-Holland geïdentificeerd

In een recent onderzoek hebben Vogelbescherming Nederland en Sovon op basis van actuele gegevens gekeken welke gebieden in Nederland van groot belang zijn voor vogels, zogenaamde Important Bird and Biodiversity Areas (IBA’s).  

30 oktober 2019

Hieruit is gebleken dat acht gebieden in Zuid-Holland voldoen aan de criteria voor een IBA die daar in eerder onderzoek, van bijna twintig jaar geleden, nog niet aan voldeden. Een aantal van deze gebieden zijn al bestaande beschermde natuurgebieden, maar dit geldt niet voor alle nieuwe gebieden. De NMZH vindt het belangrijk dat de nieuwe IBA’s een beschermingsstatus gaan krijgen vanwege hun belang voor natuurbehoud.

IBA’s zijn gebieden die van internationaal belang zijn voor het behoud van vogels. De gebieden worden geïdentificeerd aan de hand van wetenschappelijk criteria die zijn opgesteld door Birdlife International. Om vogels goed te kunnen beschermen, is het van belang om te weten waar deze gebieden liggen, voor welke vogelsoorten ze van belang zijn en de gebieden goed te beheren en te beschermen zodat ze hun belangrijke functie voor vogels blijven behouden.

De nieuwe gebieden in Zuid-Holland die voldoen aan de IBA criteria zijn:
• Boezems Kinderdijk
• Kagerplassen e.o.
• Krimpenerwaard
• Meijendel & Berkheide
• Midden-Delfland & Oude Leede
• Oostvoornse Meer
• Rottemeren & Zevenhuizerplas
• Zoetwatergetijderivieren

De soorten op basis waarvan deze gebieden kwalificeren als IBA en de totale lijst met ook de herkwalificerende IBA’s en IBA’s buiten Zuid-Holland zijn te vinden in het rapport ‘Important Bird Areas in the Netherlands 2019’.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Louise Bokhoven

Louise Bokhoven

Regisseur Duurzame landbouw en Voedseltransitie