Blog: Berkheide, duinparel langs de Hollandse Kust

29 juni 2017

Blog: Berkheide, duinparel langs de Hollandse Kust

Zuid-Holland heeft mooie plekjes, vaak vergeten of niet bekend bij het grote publiek. Jaarlijks maken wij een excursie met een deel van onze achterban verenigd in de Raad van Aangesloten Organisaties naar dit soort plekken in onze provincie. Dit jaar waren wij op excursie in Berkheide. Ben ter Haar, jarenlang betrokken bij de werkgroep Berkheide en oud- voorzitter van de Stichting Duinbehoud, had deze excursie voorbereid. Naast een leuk moment met een zonnetje en genieten van wat de natuur te bieden heeft, ook een moment om te netwerken en beter kennis te maken met het gebied en de betrokken actieve vrijwilligers.

Berkheide is het duingebied tussen Katwijk en Wassenaarse Slag. Tot ruim 40 jaar geleden een ‘vergeten’ duingebied, waar de verloedering had toegeslagen. Een aantal vogelaars en een groep biologiestudenten uit Leiden zette de Werkgroep Berkheide (WGB) op. De natuurwaarden van het gebied werden in kaart gebracht onder leiding van de Leidsche Universiteit. Dit was voor het ministerie van LNV aanleiding om het eigendom en het beheer van Berkheide en van Meijendel aan Staatsbosbeheer (SBB) over te dragen. Zo zie je maar wat de inzet van actieve vrijwilligers kan losmaken.

Daarna is er veel gebeurd met mooie resultaten. Anno 2017 zijn er een achttal mooie vochtige valleien uitgestoven, met alle bijzondere planten die daarbij horen. Ik heb daar persoonlijk enorm van genoten. Ook omdat dit gebied door mij in mijn jonge jaren regelmatig is bezocht en de verschillen in ontwikkeling van Berkheide enorm is.

Maar waar ik vooral van onder de indruk ben zijn de vrijwilligers die al vele jaren zich voor Berkheide inzetten en wat zij de afgelopen decennia voor elkaar gekregen hebben.

Vlak voor onze excursie hebben zij in Wassenaar het nieuwe boek ‘Bijzonder Berkheide’ gepresenteerd. Een bijzonder boek voor een bijzonder duingebied. Werkelijk alles staat erin. Van historie tot de meest recente natuurinventarisaties en observaties. Jaren geduldig werken om met dit bijzondere boek de duinparel te ontsluiten.

Ik ben onder de indruk van de energie en gedrevenheid waarmee actieve vrijwilligers iets mooi kunnen bereiken en willen nalaten voor komende generaties. Berkheide kan zich geen betere pleitbezorgers wensen.

U kunt het boek bestellen via de webwinkel van Stichting Duinbehoud.

Foto: Jasenka Topic (Saxifraga)
Foto: Jasenka Topic (Saxifraga)