Kustbeschermers sporen gemeenten en provincies aan tot actie!

7 november 2016

Kustbeschermers sporen gemeenten en provincies aan tot actie!

In amper 2 weken tijd verstuurden Kustbeschermers ruim 10.000 mails aan kustgemeenten en provincies om hen aan te sporen om het concept Kustpact te ondertekenen en snel concreet te maken. Op 25 oktober maakte minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bekend dat provincies en kustgemeenten, onder haar leiding, een principe- overeenstemming hebben bereikt over een nationaal kustpact. In dit kustpact maken partijen afspraken over grenzen aan nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust. Gert de Groot, kustbeheerder van Natuurmonumenten: ”Na een jaar onderhandelen, ligt er een concept Kustpact op tafel. Alle betrokken partijen beraden zich op de vraag of ze dit willen ondertekenen. Natuurmonumenten vertrouwt erop dat alle betrokken partijen graag een Kustpact met ambitie willen onderschrijven. Het is een eerste stap naar betere bescherming van de kust. Alleen zijn we er dan nog niet. Vanaf nu wordt het extra belangrijk dat kustprovincies en -gemeenten de intenties uit het kustpact straks ook echt omzetten in harde afspraken. Onze unieke kust staat namelijk op het spel en dat gaat velen aan het hart.”

Van woorden naar daden
Om de provincies en gemeenten te motiveren om het kustpact te ondertekenen en spoedig om te zetten in regelgeving startte Bescherm de kust op 25 oktober de actie ‘van woorden naar daden’. Dichter Ingmar Heytze liet zich inspireren door de vele betrokken reacties en emoties naar aanleiding van de campagne begin 2016 waar meer dan 105.000 mensen tekenden voor een ongerepte kust en schreef een prachtig gedicht: ‘het kustlied’. Op www.beschermdekust.nl kon iedereen dit kustlied, voorzien van mooie beelden van de ongerepte Nederlandse kust, doorsturen naar de provincies en gemeenten aan de kust om hen eraan te herinneren wat er op het spel staat. Dat leidde in amper 2 weken tijd tot ruim 10.000 mails. Gert de Groot: ”De actie was zelfs zo’n succes dat we de mails tussentijds moesten opvangen om te voorkomen dat de mailboxen van de gemeenten en provincies vast liepen. Vandaag ontvangen de gemeenten en provincies de mails die aan hen zijn gericht.”

Kustpact reactie op maatschappelijk protest
Eind 2015 startte Natuurmonumenten samen met vijf andere natuur- en milieuorganisaties (Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap en Stichting Duinbehoud) de campagne Bescherm de kust, die het probleem van bebouwing aan de Nederlandse kust aankaartte. Hierop volgde een golf van protest uit de samenleving, vooral in reactie op het opheffen van het bouwverbod aan de kust door minister Schultz. Ruim 105.000 Kustbeschermers zetten hun handtekening voor een betere bescherming van de kust. Minister Schultz trok het besluit weer in en zegde toe met alle partijen in gesprek te gaan om te komen tot gezamenlijke afspraken in een kustpact. Momenteel beraden alle partijen zich op de vraag of ze dit kustpact willen ondertekenen.