Denk mee over de toekomst van de Zuid-Hollandse kust!

24 april 2018

Denk mee over de toekomst van de Zuid-Hollandse kust!

De provincie Zuid-Holland werkt aan het opstellen van een strategische agenda kust. Deze agenda moet een samenhangende en integrale koers voor de kust gaan uitzetten, hierin komen dus allerlei verschillende ontwikkelingen ten aanzien van het kustgebied samen. De provincie wil daarmee inspelen op (lange termijn) ontwikkelingen o.a. op het gebied van de energietransitie, innovatie m.b.t. de kustverdediging en de vormgeving van de Nationale Parken NL Delta en Hollandse Duinen.

Denk mee!
De leden van Provinciale Staten (PS) hebben besloten, voordat zij deze strategische agenda gaan bespreken, een enquête, een panelonderzoek en een maatschappelijke dialoog te organiseren om zo de inwoners van Zuid-Holland de kans te bieden hun mening te geven over de Zuid-Hollandse Kust. Meedenken kan dus al heel eenvoudig door het invullen van een korte online enquête (invultijd circa vijf minuten): www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust

Meer informatie
Via bovenstaande link is ook meer informatie te vinden over de Zuid-Hollandse kust en de opgaven die hier spelen. Ook is hier meer te lezen over de kustdag die Provinciale Staten organiseren op 20 juni.