Groene Peiler enquête: Zuid-Hollanders spreken zich uit over duurzaamheid

Groene Peiler enquête: Zuid-Hollanders spreken zich uit over duurzaamheid

Een volledig circulaire economie in 2050. Dat is de ambitie van de provincie Zuid-Holland. Maar hoe komen we daar? En waar staan we nu? In de Groene Peiler enquête, die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland organiseerde, gaven 356 inwoners van Zuid-Holland en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hun visie op thema’s als houtbouw, plastics, voedselverspilling en zonnepanelen. De resultaten stemmen hoopvol en geven richting aan mogelijke oplossingen.

23 maart 2020

Voor veel mensen zijn aspecten van duurzaamheid wel degelijk belangrijk in het dagelijkse leven. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering, deels via het geven van goede informatie. Een voorbeeld: de meeste mensen vinden het belangrijk dat er geen schadelijke microplastics in de door hen gekochte producten zitten. Maar hoe weten ze dat? De Groene Peiler concludeert dat een wettelijke verplichting voor producenten op het begrijpelijk vermelden van deze informatie op het label, een goed begin zou zijn. Dit uiteraard als tussenstap naar duurzame alternatieven voor microplastics in producten.

Goede ideeën

Ook over andere thema’s gaven de respondenten hun mening (en goede ideeën). Wat zijn de voor- en nadelen van hout als bouwmateriaal? En welke biobased materialen zouden we als alternatief kunnen gebruiken? We zijn het eens dat de samenleving veel minder voedsel zou moeten verspillen. Maar wat kunnen we er concreet aan doen? En hoe gaan maatschappelijke organisaties om met aspecten van duurzaamheid, zoals het hergebruik van plastic en een circulaire bestemming van zonnepanelen?

De Groene Peiler enquête werd in december 2019 uitgezet onder zo’n 4000 inwoners van Zuid-Holland en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De respons en de analyse lees je in de Analyse Groene Peiler enquête circulaire economie Zuid-Holland.

Voor meer informatie neem je contact op met: