Hendrik Baas

Hendrik Baas

Ik woon op het eiland Goeree-Overflakkee op Ooltgensplaat en mag dagelijks genieten van de weidse natuur.  De kwaliteit van deze natuur ervaar ik direct. Stinkende blauwalgen, de noordse woelmuis, de herfstschroeforchis of de zeearend zijn exponenten van hoe wij, mensen, met de delta omgaan.

Door de politiek zijn en worden veel beslissingen genomen die ik direct voel, zie en ruik. Bovendien liggen er nog zoveel kansen om met de bewoners de omgeving meer kleur en leven te geven.

Daar zet ik mij voorin en denk graag mee in een wijder perspectief.

Raad van Aangesloten Organisaties / Regio Zuid
h.baas9@kpnmail.nl