Marion Bilius

Marion Bilius

Sinds 1 januari  2021 ben ik duinconsulent voor de Noordwijkse duinen, Amsterdamse Waterleiding Duinen, de Duin- en bollenstreek en de landgoederenzone.

Duinconsulent  is een vrijwilligersfunctie bij Stichting Duinbehoud.

Ik ben opgegroeid in Wassenaar, heb biologie gestudeerd in Amsterdam  en woon nu in Leiden.

Tot mijn pensionering in december 2020 werkte ik als ecoloog voor Staatsbosbeheer in Zuid-Holland. Mijn favoriete werk was plannen uitwerken voor natuurontwikkeling en natuurherstel.
Als kind in Wassenaar zat de warme belangstelling voor de duinen er al vroeg in. Ik kom graag en veel  in Berkheide, Coepelduynen, de Noordwijkse duinen en de AWD. Tevens ben ik voor mijn werk veel met weidevogelbescherming bezig geweest en die kennis  kan ik nu ook gebruiken.

In eerste instantie ging mijn interesse vooral uit naar planten, en later ook naar vogels, vlinders en libellen. En alles op de foto zien te krijgen!

 

Ik geef graag gevraagd en ongevraagd advies en heb tevens een waakhondfunctie. Aan de duinen mag niet geknabbeld worden, de bollenstreek moet open blijven en de landgoederenzone behouden blijven. Ik kom vaak op het strand om te kijken wat er aangespoeld is aan schelpen en andere dieren, en ben zeer fel tegen uitbreiding van strandbebouwing.