Jacques Verhagen

Jacques Verhagen

Mijn contacten met de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland dateren uit de jaren ’80 toen ik mij binnen de gemeente Rotterdam als initiator en projectleider bezig hield met energiebesparing en duurzame energie. Ik kon mijn eigen ideeën over milieu en energie realiseren. Regelmatig kwam de Milieufederatie langs om de aandacht voor milieu te activeren. Een organisatie waar ik veel waardering voor heb en waarbij ik een klankbord vond voor mijn werk.

In die tijd was niet iedereen ervan overtuigd dat aandacht voor milieu en energie essentieel is voor ons bestaan. Privé had en heb ik daarnaast aandacht voor natuur, landschap en milieu. Dit kreeg vorm door een opleiding Natuurgids bij het IVN en het mede realiseren van een natuurlijke tuin in Rotterdam Ommoord. Als voorzitter van de voormalige Nederlandse Bergsportvereniging, regio Rotterdam e.o. had ik aandacht voor de schadelijke gevolgen van de toenemende skiliften en skipistes in Oostenrijk.

Mijn aandacht voor natuur wordt ingevuld door het voorzitterschap en coördinator Planologie van de Natuur- en Vogelwacht “De Alblasserwaard”. Mijn missie hierbij is het binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (AV) vergroten van de aandacht voor natuur en landschap en het inbedden en waarborgen van natuur en landschap in de ruimtelijke ordening van de gemeenten en de daaruit voortkomende projecten.

Om aandacht voor natuur en landschap te vergroten maak ik deel uit van het Gebiedsplatform (AV), waarin 26 regionale maatschappelijk organisaties vertegenwoordigd zijn. In dit platform kunnen we verbindingen leggen tussen economie, cultuur en natuur.

Naast natuur speelt in het landschap ook de historische cultuur een belangrijke rol. Niet stil staan bij het verleden, maar het oude verhaal naar de toekomst door vertellen. Verder houd ik mij met kunst en cultuur bezig, in het bijzonder met de uitvoerende kunst.

Daar de wereld groter is dan de AV en de maatschappij snel verandert, is het van belang daarin een gemeenschappelijk stem over milieu en natuur te laten horen. Deze stem is voor mij, op provinciaal niveau, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland.

Daarom wil ik een bijdrage leveren bij de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland als afgevaardigde van de aangesloten organisaties in mijn regio.

Raad van Aangesloten Organisaties / Regio Oost
jw.verhagen@xs4all.nl