Joke Colijn

Joke Colijn

Al zo lang ik mij kan herinneren is natuur, en met name de samenhang in ecosystemen, fascinerend. Achteraf onbegrijpelijk dat ik er nooit een studierichting van heb gemaakt. Meer dan 25 jaar ben ik actief in de weidevogelbescherming, waarbij samenwerking met agrariërs van groot belang is.

Het directe veldwerk kan veel bevrediging en plezier opleveren, maar ook frustraties als blijkt dat goede wil stukloopt op ondeugdelijke regelgeving, op onwetendheid bij andere partijen en soms op onwil en onverschilligheid. Geleidelijk ontstonden via contacten in het veld en door een actieve opstelling nieuwe contacten op meer bestuurlijke en strategische vlakken.

Sinds een aantal jaren verzorg ik de PR voor een natuur- en vogelwerkgroep in de Krimpenerwaard en vorm samen met een eveneens zeer gemotiveerde dame de redactie van een natuurblad. Hierin kan ik veel van mijn passie kwijt.

Educatie

Een aantal dagen per maand geef ik met veel plezier natuur- en milieueducatie aan leerlingen van basisscholen. Een dankbare tijdbesteding, enerzijds om ‘zaadjes voor de toekomst te planten’, maar ook om een beetje de lacune in te vullen in het reguliere onderwijs en de opvoeding waar nauwelijks nog ruimte is voor natuurbeleving. Veel kinderen (en ik ben bang ook hun ouders) zijn het contact met de natuur en met hun aardse wortels kwijt.

Inmiddels onderhoud ik heel plezierige contacten met bijvoorbeeld het ZHL, SBB, GZH en NRK op een manier waarvan ik denk en verwacht dat die verschil kunnen maken. Luisteren en netwerken zie ik als een enorm goede manier om mensen op bepaalde invloedsniveaus te kunnen koppelen waar dat essentieel verschil voor de natuur kan uitmaken.

Mijn ‘drive’ is altijd het belang en het promoten van de intrinsieke waarde van natuur en een gezonde leefomgeving als een kostbaar goed, waar we allemaal verantwoording voor dragen. Dat goed moet niet hoeven te worden uitgedrukt in economische belang (wat helaas nodig is om aandacht van bestuurlijke overheden te krijgen en wat het zeker ook heeft), de waardering van natuur moet een vanzelfsprekendheid in denken en doen worden.

Natuur heeft geen stem, ik voel een verantwoordelijkheid om haar belangen te verwoorden en te verdedigen in een provincie waar economisch kortdurend belang regeert. Ik ben ervan overtuigd dat er voor natuur, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving een plaats is binnen het economisch denken. Het hoeven geen tegenpolen te zijn, integendeel: het groene denken kan onze economie juist duurzaam versterken.

Vanuit het Weidevogelberaad en de Taskforce Agrarische Natuur ben ik betrokken bij de NMZH en maak ik nu deel uit van de Raad van aangesloten organisaties.

Raad van Aangesloten Organisaties / Regio Oost
j.j.colijn@gmail.com