Jan de Keizer

Jan de Keizer

Jan de Keizer is lid van de Raad van Aangesloten Organisaties. Hij is met name actief op het spanningsveld tussen de Energietransitie en Milieu & Natuur. Waar kan grootschalige duurzame opwek van zon en wind plaatsvinden met zo min mogelijk schade of beter nog met een kwaliteitsverbetering in de biodiversiteit zoals bij de Energietuinen.

Actief bij de Energietransitie op landelijk, provinciaal en lokaal niveau (Drechtsteden). Eerst als initiatiefnemer en bestuurder. Maar nu terug bij het handwerk: voeten in de klei.
Denkt en werkt mee met zon- en windprojecten, energiebesparing, zon op andermans dak en de schooldakrevolutie. Helpt bij de transitie van onderop en met nieuwe initiatieven lokaal verder te brengen, zoals Grootouders voor het Klimaat.

jandekeizer@icloud.com