Jan de Keizer

Jan de Keizer

Werken aan een energieneutrale omgeving waarbij inwoners eigenaar worden van lokale energieopwekking is mijn passie. Ik heb veel gewerkt voor grote “nuts”bedrijven met als aandachtspunten: drinkwater, afvalwater, gas en elektriciteit, zowel bij de productie, de distributie als het beheer en onderhoud. Daarnaast heb ik ervaring met afvalverbranding, warmtekrachtkoppeling en windenergie.

Ik zet deze kennis en ervaring nu in voor projecten van onderop. Goed voor mensen, de economie en de planeet. Mijn voornaamste aandachtsgebieden daarbij zijn: Energiebesparing, Energie Neutraal Bouwen, Zon en Wind. Vanuit deze aandachtsgebieden heb ik regelmatig contact met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Huidig inzet en betrokkenheid:

  • Voorzitter Drechtse Stromen
  • Voorzitter Drechtse Wind
  • Bestuurslid REScoopNL  onderdeel van ODE
  • Zorg voor samenwerking tussen burgercoöperaties (bestaand en nieuw) op het gebied van Wind en Zon
  • Lid coördinatieoverleg Platform Duurzaamheid Dordrecht.

Raad van Aangesloten Organisaties / Regio Zuid
jan.psi@gmail.com