Steun onze strijd en geef water een stem!

Steun onze strijd en geef water een stem!

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) start een campagne tegen de vervuiling van het oppervlaktewater in Zuid-Holland. Onder de noemer ‘Inspraakwater’ bindt NMZH de strijd aan tegen stoffen die het oppervlaktewater vervuilen en zamelt zij geld in om vervuilers op te sporen en handhaving te verbeteren. De campagne is te vinden via inspraakwater.nl en wordt via spotjes op de regionale radio en televisie onder de aandacht gebracht.

1 juni 2022

Nienke Schuil vertelt: “De kwaliteit van het oppervlaktewater in Zuid-Holland, bijvoorbeeld in Westland en de bollenstreek, voldoet al jarenlang niet aan de normen. Er zijn te veel stoffen die niet of nauwelijks op natuurlijke wijze kunnen worden afgebroken die zich vervolgens ophopen in ons oppervlaktewater en op de waterbodem. En dat zijn we zat!”

Veel van de bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en zeer zorgwekkende stoffen die in het oppervlaktewater worden gemeten, zijn al in kleine hoeveelheden giftig voor het leven in en om het water en de verdere voedselketen. De verspreiding van deze schadelijke stoffen naar het oppervlaktewater gebeurt deels onbewust, door diffuse lozingen of lekkages, wat dringend gestopt moet worden. Daarnaast komt de vervuiling ook deels door bewuste toepassing of lozing. Hiervoor is het noodzakelijk dat vaker en gericht wordt gehandhaafd door de waterschappen en milieudiensten.

Tijd voor actie!
Samen kunnen wij meer werk maken van gezond en veilig oppervlaktewater. Wij hanteren daarvoor de volgende strijdwaarden:

  1. Zuid-Holland heeft recht op schoon oppervlaktewater
  2. Een gezonde leefomgeving is van levensbelang
  3. Gif hoort in ons oppervlaktewater NIET thuis
  4. Wie de regels overtreedt, wordt vervolgd. Zonder uitzondering!
  5. De vervuiler betaalt!
  6. De overheid moet haar werk doen.

Doe je mee?
Wij gaan de strijd aan met overtreders en spreken ons uit voor schoon en gezond water. Jij ook? Steun ons met een gift zodat we via onderzoek, handhavingsverzoeken en rechtszaken de kwaliteit van ons oppervlaktewater kunnen verbeteren. Ga hiervoor naar onze crowdfunding via www.inspraakwater.nl

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur