Natuur- en landschapsoverleg

Natuur- en landschapsoverleg

Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN en de Natuur, Dunea en Milieufederatie Zuid-Holland werken samen in het Natuur en Landschapsoverleg.

Met elkaar optimaliseren wij de inbreng en lobby vanuit natuur, landschap en milieubelang. Dit doen wij bij beleid, plannen en ontwikkelingen op bovenlokaal en provinciaal niveau. De NMZH is voorzitter van het overleg en speelt een coƶrdinerende rol.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Susanne Kuijpers

Susanne Kuijpers

Plaatsvervangend Directeur & Regisseur ruimtelijke ordening, natuur en landschap