Faunabeheerplan – populatie Konijn in Zuid-Holland

Faunabeheerplan - populatie Konijn in Zuid-Holland

Onlangs hebben wij samen met Natuur- en Vogelwacht Biesbosch een bezwaar ingediend tegen het Faunabeheerplan konijn Zuid-Holland 2023 t/m 2029 (dossiernummer DOS-2018-0008466 en besluitnummer PZH- 2023-834383571).

29 augustus 2023

Het voornaamste punt van dit bezwaar gaat over de staat van instandhouding van het konijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de staat van instandhouding van het konijn namelijk zeer ongunstig is:

  • Verspreidingsgebied : gunstig
  • Populatie: zeer ongunstig
  • Leefgebied: gunstig
  • Toekomstperspectief: onbekend
  • Totaalbeoordeling: zeer ongunstig

In het Faunabeheerplan blijkt geen goed beeld te zijn van de omvang van de populatie van het konijn in Zuid-Holland, er wordt slechts een wilde gok gedaan. Daarnaast is er geen onderbouwing waarom het aannemelijk is dat het aantal geschoten konijnen in de komende planperiode zal halveren ten opzichte van de afgelopen planperiode. Ook is niet onderbouwd waarom dit afschot niet van invloed zal zijn op de staat van instandhouding die nu al zeer ongunstig is.

Al met al zijn we tot de conclusies gekomen dat het faunabeheerplan konijn niet goed gekeurd had moeten worden omdat:

  • Onvoldoende onderbouwd is dat het voorgestelde beheer de staat van instandhouding niet in het geding brengt;
  • Onvoldoende onderbouwd is dat het voorgestelde beheer strikt noodzakelijk is;
  • Onvoldoende onderbouwd is dat er geen effectieve alternatieven voor het voorgestelde beheer voorhanden zijn.

Het bezwaar kunt u via de link hier terug lezen.

Tags: