Windpark Maasvlakte 2 officieel geopend

Windpark Maasvlakte 2 officieel geopend

Het grootste windpark in de Rotterdamse haven is op 22 mei officieel geopend. De 22 windturbines, met een totaal vermogen van 116 MW, leveren jaarlijks 416 GWh duurzame stroom op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaronder Rijkswaterstaat (RWS) met alle infrastructuurwerken in Nederland, wordt daarmee volledig van duurzame stroom voorzien. Daarnaast wordt ook geleverd aan andere ministeries.

31 mei 2023

Het project komt voort uit het “Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse Haven” van september 2009, in vervolg op een eerste windconvenant voor de Rotterdamse haven in 2001 waarmee ruim 150 MW werd gerealiseerd. De NMZH nam in beide convenanten deel, naast Rijkspartijen, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam en NWEA.

Het project van de toentertijd nog aan te leggen Maasvlakte 2 heeft veel voeten in aarde gehad. Plaatsing op de dijk (harde zeewering) en het strand (zachte zeewering) was zowel technisch als organisatorisch (veiligheid, eigendom) een lastige opgave, eind 2018 kreeg het project vaart. RWS en bouwer Eneco (via tender) zijn aan de slag gegaan met een uiteindelijk innovatief ontwerp voor zowel de windturbines op de dijk als op het strand. Tevens is veel aandacht besteedt aan de gevolgen voor de natuur (m.n. vogels), waarover met lokale, regionale en landelijke natuurpartijen, waaronder NMZH, regelmatig is overlegd. Er is intensief onderzoek gedaan naar vogelbewegingen met een innovatief radarsysteem (Robin), met o.a. stilstandmaatregelen als vervolg. Komende jaren blijft monitoring plaatsvinden. Daarnaast heeft Eneco een fonds opengesteld voor lokale projecten (natuur en recreatie).

De NMZH is blij dat het windpark op deze innovatieve wijze en na goed overleg tot stand is gekomen, en daarmee een aanzienlijk bijdrage levert een de verduurzaming van de haven en Nederland.

foto: Eneco

Profiel Bert Bakker

Bert Bakker

Adviseur Duurzame Haven en Industrie