Plan Boom

Plan Boom

Bomen maken onze leefomgeving groener, frisser en gezonder. Daarom willen we met Plan Boom van 2020 tot 2024 miljoenen bomen planten in Nederland. Ze komen op allerlei plekken: in steden en dorpen, maar ook op bedrijventerreinen en in landelijke gebieden. Plan Boom wordt uitgevoerd door duizenden betrokken Nederlanders, op initiatief van de Natuur en Milieufederaties. Ook inwoners van Zuid-Holland kunnen een boom adopteren en meebeslissen waar deze wordt geplant. Zo kan iedereen – met hulp van de NMZH – zijn of haar eigen buurt vergroenen.

Met Plan Boom planten we in 4 jaar tijd zoveel mogelijk bomen in Nederland. Ze komen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Voor de levering en het planten van de bomen sluiten we veelal aan bij bestaande initiatieven als NL Doet, de Nationale Boomfeestdag, de Natuurwerkdag en de Burendag. In Plan Boom werken de Natuur en Milieufederaties samen met enkele partners. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door een schenking van maar liefst 2,25 miljoen van de Nationale Postcode Loterij.

Voor en door de burger

Iedereen kan zelf bijdragen aan dit initiatief. Niet alleen help je dan om de negatieve effecten van de klimaatverandering tegen te gaan, maar je plukt de vruchten in je eigen woonomgeving. De Natuur en Milieufederaties helpen bij onder meer het vinden van locaties, de keuze en aankoop van bomen, het planten zelf en allerlei praktische zaken. En bij het bereiken en betrekken van inwoners. Plan Boom laat zien dat het gezellig, gezond en groen kan zijn om iets te doen tegen klimaatverandering.

Winst voor mens en milieu

Bomen nemen CO2 op, zijn van groot belang bij de bestrijding van hittestress, brengen schaduw en verkoeling en houden water vast in droge tijden. Daarbij versterken ze de veerkracht van de natuur en de biodiversiteit, zodat de natuur de effecten van klimaatverandering beter kan opvangen. Plan Boom zal naar verwachting een wezenlijke bijdrage leveren aan het vergroenen van Nederland.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur