Natuur in de stad

Natuur in de stad

Meer groen in de stad is goed voor onze gezondheid. Het maakt gelukkiger, het zorgt voor schonere lucht, verkoeling op warme dagen en betere afvoer van regenwater. Meer groen vergroot ook de biodiversiteit. En dat is van belang voor onze icoonsoorten, waar het op dit moment niet zo goed mee gaat. De provincie Zuid-Holland neemt nu gerichte maatregelen om hun leef- en vestigingsomstandigheden te verbeteren.

Een miljoen plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Nooit eerder was dit aantal zo groot als nu. De urgentie om de ecosystemen van deze aarde te beschermen is dus belangrijker dan ooit, bleek uit het VN-rapport over biodiversiteit wereldwijd dat in het jaar 2019 verscheen.

Onze provincie onderschrijft die urgentie. Vooral voor de veertig zogenoemde icoonsoorten, dus dier- en plantsoorten die belangrijk zijn voor de natuur in Zuid-Holland zoals de grutto, steenuil, rugstreeppad, merel, dotterbloem en weidehommel. Dat het met deze soorten minder goed gaat, komt onder meer door de toenemende verstedelijking, de steeds schaarser wordende ruimte voor natuur in de stad, nieuwe manieren van bouwen en isolatie van woningen.

De icoonsoorten kunnen gezien worden als een graadmeter: als het leefgebied van deze soorten op orde is dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Veel andere dier- en plantsoorten profiteren mee van de maatregelen die worden getroffen voor de icoonsoorten.

Om het tij te keren, is een impuls nodig. Zuid-Holland heeft hier dit jaar extra geld voor uitgetrokken via een subsidieregeling. Zuid-Holland heeft bijvoorbeeld veel bebouwing, steden en dorpen waar nog veel mogelijk is voor (extra) water en groen. Denk aan kruidenrijke bermen, groene daken, mussen- of vleermuiskasten. Op verschillende plaatsen zijn hiermee al goede resultaten behaald.
In de Bouwstenen notitie van Bureau stadsnatuur zijn concrete handreikingen te vinden voor het verbeteren van natuur in stedelijk gebied.

De NMZH ondersteunt bij de uitvoering van de subsidieregeling: wij ontvangen en beoordelen de aanvragen en geven de provincie advies over toekenning. Ook werken we aan een aanpak waarmee de natuur in stedelijk gebied hoger op de gemeentelijke agenda komt te staan en bekender wordt het natuurnetwerk in Zuid-Holland.

Naar het subsidieloket

Meer lezen en bekijken:
Filmpjes met inspirerende voorbeelden van Natuur in de Stad (zoals dit filmpje over Den Haag) kun je vinden op ons YouTube Kanaal

In een aantal Webinars is achtergrondinformatie gedeeld:

Groene Cirkel Groene en gezonde stad

 

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur