Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen

Door bij bouwplannen en het ontwerp van straten en buurten maatregelen mee te nemen voor rust- en nestgelegenheid en leefgebied voor soorten die aan het bebouwde gebied zijn gebonden zoals huismus, gierzwaluw en diverse vleermuissoorten, kan voor deze soorten winst worden geboekt.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur