Natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers

De natuur benutten om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te maken. Dat is wat ‘natuurlijke klimaatbuffers’ doen. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met de klimaatverandering, waar mens en natuur van profiteren. De NMZH gaat de mogelijkheden van natuurlijke klimaatbuffers in Zuid-Holland verder onderzoeken.

Natuurlijke klimaatbuffers kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opslaan van CO2, het vasthouden van water, de bescherming tegen overstroming of het tegengaan van hittestress. Daarnaast zijn er voordelen zoals recreatie en het herstel van biodiversiteit. In de afgelopen jaren zijn in ons land 20 klimaatbuffers ontwikkeld, waarvan 7 in Zuid-Holland.

De NMZH gaat de mogelijkheden van natuurlijke klimaatbuffers in Zuid-Holland verder onderzoeken. Hoe kunnen we klimaatbuffers realiseren in het stedelijk gebied met verbindingen uit de stad naar het landelijk gebied? In het onderzoek bundelt de NMZH de zogeheten ‘klimaat-stresstesten’, die een beeld geven van de risico’s van overstroming, hittestress of droogte op bepaalde plaatsen. Ook het betrekken van de bevolking (onder meer via klimaatambassadeurs), terreinbeheerders en experts (o.a. waterschappen) bij dit onderzoek maakt onderdeel uit van dit project.

De NMZH maakt deel uit van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerkingsverband van bijna alle grote Nederlandse natuurorganisaties. Er zijn 6 concepten ontwikkeld waarbij de natuur meewerkt om het watersysteem robuuster te maken: natuur als golfslagbreker, als CO2-opslag, als groene airco, als natuurlijke spons, als beschermende vooroever van dijken of als waterberging.

Het resultaat van dit project is meer inzicht en een aantal voorstellen voor mogelijke natuurlijke klimaatbuffers die betrokken kunnen worden bij de klimaatopgave in Zuid-Holland. Zie ook https://www.klimaatbuffers.nl/.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur