Landschapstafel Duin Horst & Weide

Landschapstafel Duin Horst & Weide

Op 24 maart 2016 hebben de deelnemers aan de Landschapstafel Duin Horst & Weide afgesproken om de komende jaren samen met de provincie Zuid-Holland ruim 7,5 miljoen euro te investeren in de natuurkwaliteit en recreatieve beleving van dit gebied tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer. De projecten uit het investeringsprogramma worden de komende jaren uitgevoerd.

Intentieverklaring en investeringsprogramma

Zes gemeenten, waaronder Leiden, Voorschoten ondertekenden samen met maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en marktpartijen een intentieverklaring.  De ambitie is om, door goede samenwerking de beleving, vitaliteit en authenticiteit van Duin Horst & Weide te versterken. De intentieverklaring werd getekend tijdens een bijeenkomst in het duingebied van Meijendel.

De partijen presenteerden een gezamenlijk investeringsprogramma met projecten. Deze projecten richten zich op het versterken van de relatie tussen stad en land. Daarnaast verbetering van de natuur en landschapskwaliteit en het zorgen voor een betere recreatieve beleving van het gebied.

Regionale samenwerking

Deelnemers van de landschapstafel zijn: de gemeenten Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer, Staatsbosbeheer, Dunea, ANWB, Recron, Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Van der Valk, Vlietland, Stichting Horst & Voorde en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Meer informatie? Neem contact op met

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur