Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
28 september 2018Bezoek de Oogstmarkt!

Eten waar je blij van wordt is duurzaam eten van Zuid-Hollandse bodem. Maar waar vind ik het en hoe smaakt het? Kom op 18 oktober naar de Oogstmarkt van 11.00 uur tot 14.00 uur in het provinciehuis in Den Haag. De Oogstmarkt is vrij toegankelijk. Ontdek de duurzame voedselpioniers in en om de stad en koop hun heerlijke, duurzame en gezonde producten. En stel zelf jouw bordje gezond Zuid-Holland samen!

27 september 2018Genomineerden Stookjerijk Trofee 2018 bekend

Gemeente Leiden is één van de genomineerden voor de Stookjerijk Trofee 2018. Samen met de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leeuwarden en Lelystad word de Stookjerijk Trofee 2018 op 25 oktober uitgereikt aan de gemeente met de groenste prestatieafspraken. 

26 september 2018Voucherregeling 2018

Er zijn in Zuid-Holland veel vrijwilligers actief in de natuur en het landschap. Samen maken zij het verschillen en zorgen dat wij allemaal kunnen blijven genieten van een rijke natuur en een mooi landschap in Zuid-Holland. Voor de ondersteuning van deze vrijwilligers is het programma de Groene Motor opgezet.

26 september 2018NMZH zoekt nieuwe voorzitter voor de Raad van Aangesloten Organisaties

Sinds 3 december 2013 heeft de NMZH een Raad van Aangesloten Organisaties. Deze raad bestaat uit ervaren vrijwilligers en bestuursleden uit ons Zuid-Hollandse natuur en milieunetwerk. Op dit moment zijn er 300 organisaties aangesloten bij de NMZH. De Raad van Aangesloten Organisatie bestaat uit 17 leden, 4 uit iedere regio en een voorzitter.

18 september 2018Restaurants doven 27 oktober lichten tijdens Nacht van de Nacht

Lichten uit en kaarsen aan tijdens de Nacht van de Nacht, dat is de oproep die de Natuur- en Milieufederaties (NMF) samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) doen aan alle restaurants in Nederland. Op zaterdag 27 oktober a.s. wordt voor de 14e keer de Nacht van de Nacht georganiseerd om aandacht te vragen voor energiebesparing en de schoonheid van de nacht. Honderden gemeenten en bedrijven doven hun verlichting en ruim 600 maatschappelijke organisaties, clubs en bedrijven organiseren dan evenementen in het duister.

18 september 2018Strategische Roadmap afvang, opslag en toepassing CO₂

Diverse kennisinstellingen in Europa waaronder de TU Delft hebben in het kader van het Europese Horizon 2020 programma een subsidieaanvraag ingediend voor het CLUSTAR-project. De doelstelling van dit project is om te komen tot een strategische roadmap voor de afvang, opslag en toepassing van CO2 uit geconcentreerde industrieclusters in West-Europa. In dit project is zowel aandacht voor opslag (CCS) en toepassing (CCU) van afgevangen CO2. De nadruk van het project ligt op het komen tot infrastructurele plannen die kostenefficiënt zijn, klaar voor investering, minimale negatieve sociale impact hebben en maximale opslag en toepassing van CO2 realiseren.

18 september 2018Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek CO2 Smart Grid

Na anderhalf jaar intensieve samenwerking tussen de 22 projectpartners, waaronder de NMZH, is de haalbaarheidsstudie van het CO2 Smart Grid nu afgerond. Het resultaat is samengevat in een fris en helder Engelstalig eindrapport die u hier kunt lezen: bloc-co2-smart-grid-feasibility-phase.

13 september 2018Inspirerende voorbeelden tijdelijke natuur

Door braakliggende terreinen in te zetten voor natuur kan een grote impuls gegeven worden aan de biodiversiteit. Op deze manier kan in theorie ruim 4.500 hectare extra natuurgebied in Zuid-Holland worden gerealiseerd. Met tijdelijke natuur kunnen terreineigenaren zelfs kosten besparen. In Zuid-Holland zijn inmiddels negen tijdelijke natuurgebieden gerealiseerd. Om de resultaten hiervan en de ervaringen van de terreineigenaren inzichtelijk te maken, werkt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland deze inspirerende voorbeelden uit in de vorm van filmpjes, interviews, fotoreportages etc.

13 september 2018Schouten verbindt natuur en landbouw

Hoewel landbouw onlosmakelijk is verbonden met natuur, gaat de landbouw in Nederland op dit moment vooral ten kòste van natuur. In de vanmorgen gepubliceerde LNV-visie stelt minister Schouten dan ook dat er een omschakeling moet plaatsvinden naar een ander systeem van voedselproductie: een vorm van landbouw die toekomst heeft, genoeg voedsel produceert èn positief bijdraagt aan natuur, landschap en klimaat. Een combinatie van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media