Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
27 november 2018Kans op prijs met jouw Boerenlandschapsfoto

Doe mee met onze fotowedstrijd en wie weet win jij een leuke prijs!
Graag bieden wij de (amateur)fotografen van Zuid-Holland een kans om hun werk te laten zien. Daarvoor hebben wij een wedstrijd uitgeschreven met als thema het Zuid-Hollandse Boerenlandschap. De drie mooiste / grappigste of kunstzinnige foto’s krijgen een prijs in de vorm van een pakket met duurzame producten uit Zuid-Holland. Daarnaast komen ze op één van onze websites te staan.

27 november 2018Blog: Heel Holland zakt

Al decennia daalt de bodem in grote delen van Zuid-Holland. In Midden-Delfland, Krimpenerwaard, Alblasserwaard, Vijfherenlanden, het gebied tussen Gouda en Boskoop en rond de Nieuwkoopse plassen is deze bodemdaling nauw verweven met de verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van de landbouw en vooral de melkveehouderij. We blijven ons in deze gebieden letterlijk de bodem inpompen tegen ongekend hoge maatschappelijke lasten. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kost dat de samenleving ongeveer € 200 miljoen in 40 jaar.

26 november 2018Vergroten maatschappelijke meerwaarde buitengebied nodig voor een rijke Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving

In reactie op het ontwerp voor de nieuwe provinciale visie op de Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving pleit de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met meer dan twintig andere natuurorganisaties voor een multifunctioneel buitengebied. Het is volgens de organisaties niet langer vol te houden dat grote delen van het Zuid-Hollandse buitengebied alleen gericht zijn op de productie van voedsel voor de wereldmarkt tegen een zo laag mogelijk prijs.

22 november 2018Check je energieleverancier op duurzaamheid

Voor het zesde jaar op rij heeft Natuur & Milieu samen met de Consumentenbond, Greenpeace en WISE...

22 november 2018Zorgen om de natuur in het Krammer-Volkerak
Recent is besloten de komende jaren geen middelen beschikbaar te stellen voor verzilting van het Krammer Volkerak.
Voor dit gebied ligt nog steeds geen Natura2000-aanwijzingsbesluit en -beheerplan. Dit betekent dat de huidige hoge natuurwaarden hier nu onvoldoende beschermd zijn. Wij vinden het van groot belang, wat ook de toekomst van dit deel van de deltawateren – zoet of zout – zal zijn, dat die bescherming op korte termijn wordt gegarandeerd.

14 november 2018NMZH pleit voor extra bescherming dwerggans Zuid-Holland

Nadat onlangs in Limburg door een jager een ernstig bedreigde dwerggans illegaal werd afgeschoten, dringt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) bij de Provincie Zuid-Holland aan op extra maatregelen om deze soort te beschermen. De dwerggans in Limburg werd door de jager vermoedelijk voor een kolgans aangezien. Het afschot van de kolgans is onder voorwaarden wel toegestaan, maar is nu door de provincie Limburg tijdelijk verboden om herhaling te voorkomen.

12 november 2018Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland

De Rechtbank in Den Haag heeft, net als vorig jaar, geoordeeld dat er voorlopig geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten eerder bezwaar tegen dit voorgenomen plan van de provincie Zuid Holland. Smienten zijn kleine eenden uit het arctisch gebied, die onder meer in ons land overwinteren. Al tientallen jaren zien we de aantallen van deze eend slinken.

08 november 2018Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid moet veel beter

Het Nederlandse programma om uitstoot van stikstof tegen te gaan, moet worden aangepast om de natuur beter te beschermen. Dat oordeelde het Europees Hof op 7 november 2018.

Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast.

Uit de laatste monitoringsrapportage bleek dat op 60% van de kwetsbare gebieden in 2030 nog steeds teveel stikstof terecht komt. Natuurmonumenten, Natuur & Mileu, Natuur- en Milieufederaties, LandschappenNL, SoortenNL en De Vlinderstichting pleiten al langer voor een aanpassing van het PAS en zijn blij met de uitspraak.

06 november 2018Grootschalige woningbouw met nieuwe oeververbinding in Krimpenerwaard vormt bedreiging voor natuur en landschap

De plannen van de gemeente Krimpenerwaard om 200 ha woningbouw in het open en groene landschap te realiseren in combinatie met een nieuwe oeververbinding richting Rotterdam vormt een bedreiging voor natuur en landschap en is in strijd met het provinciale beleid. Dat stellen De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard in een brief aan de Provincie Zuid-Holland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media