Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas smienten Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
17 augustus 2017Vergassen ganzen brengt te veel risico’s met zich mee

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met meer dan tien lokale natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen een opdracht van de provincie Zuid-Holland voor het vergassen van ganzen. Op 17 augustus 2017 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden over dit bezwaar. De organisaties zijn het niet eens met het vergassen van ganzen omdat dit te veel risico’s met zich mee brengt, met name op het gebied van de verstoring van andere soorten en dierenleed.

16 augustus 2017Van wie is de ruimte?

Onlangs is Milieudefensie een campagne gestart waarin de ruimtelijk invloed van verkeer centraal staat. Via een online applicatie is op wijkniveau voor de 20 grootste gemeenten van Nederland na te gaan hoe de ruimte per modaliteit (auto, fiets en voetganger) verdeeld is. Milieudefensie vraagt terecht aandacht voor dit ruimtelijke vraagstuk.

14 augustus 2017Schaarse roeken niet schieten, maar beschermen

Op dinsdag 15 augustus 2017 buigt de rechter zich over de beroepsprocedure die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met vijftien lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het afschot van roeken. De provincie wil het schieten van roeken toestaan om schade aan landbouwgewassen te voorkomen.

07 augustus 2017Rechter buigt zich over beroep NMZH tegen afschot ganzen

Op dinsdag 8 augustus vindt bij de Rechtbank Den Haag de zitting plaats over een beroep dat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het doden van zomerganzen.

03 augustus 2017NMZH verzoekt om inzage beroepsprocedure Chemours

De lozing van GenX stoffen door het bedrijf Chemours in Dordrecht heeft veel losgemaakt. Omwonenden maken zich ernstige zorgen om de uitstoot van FRD903 en E1 in water en lucht. Ook de provincie heeft aangegeven deze zorgen te delen en heeft hierop de eerder afgegeven omgevingsvergunning met een ambtshalve wijziging aangescherpt. Oasen en Chemours hebben hiertegen beroep ingesteld.

03 augustus 2017Blog: Hoe beschermd is de beschermde natuur?

Op 2 augustus 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen tegen het tracébesluit van de A13/A16. Deze uitspraak was voor ons erg teleurstellend omdat al onze beroepsgronden ongegrond zijn verklaard. Een opvallend onderdeel van de uitspraak, betreft de compensatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) dat wordt aangetast.

02 augustus 2017NMZH teleurgesteld over uitspraak Raad van State A13/A16

In de uitspraak die de Raad van State vandaag deed in de beroepsprocedure van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en vele omwonenden, is het beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat het tracébesluit onherroepelijk is en de weg aangelegd mag worden. De NMZH is hier erg teleurgesteld over.

27 juli 2017Blog: Realisatie Buijtenland van Rhoon een forse stap dichterbij

Vorig jaar constateerden wij dat na 10 jaar en drie bemiddelingsrondes de realisatie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied Buijtenland van Rhoon verder weg was dan ooit. Maar nu een jaar later is het roer om. Er is veel gebeurd en er zijn mooie stappen gezet op weg naar de realisatie van dit 600 ha grote nieuwe natuur- en recreatiegebied.

27 juli 2017Onrust in Dordrecht over hoge concentraties GenX in directe leefomgeving

Recente onderzoeken door toxicologen van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam geven aan dat in een omtrek van 1 kilometer rond het in Dordrecht gevestigde chemisch bedrijf Chemours, de belangrijkste productielocatie voor fluoropolymers (kunststoffen) in Europa, hoge concentraties zijn aangetroffen van het mogelijk kankerverwekkende GenX op planten en grassen. Ook de in het verleden gebruikte PFOA blijkt op planten en bomen veel meer voor te komen dan werd aangenomen.

Pagina 5 van 90«34567102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media