Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
21 juni 2018Provinciale Statenverkiezingen: inbreng voor verkiezingsprogramma’s

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De provinciale overheid, en daarmee de Provinciale Statenverkiezingen, is van groot belang voor natuur en landschap. De provincie heeft de afgelopen jaren steeds meer zeggenschap gekregen over de groene leefomgeving. De provinciale overheid is daarom voor de Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties (NMZH, Natuurmonumenten, IVN en Zuid-Hollands Landschap) een belangrijke partij om mee samen te werken aan een mooier Zuid-Holland.

19 juni 2018Natuurorganisaties stappen naar rechter vanwege afschot smienten

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met 18 lokale natuurorganisaties beroep aangetekend bij de rechtbank vanwege de toestemming van de provincie Zuid-Holland voor het afschieten van smienten. Volgens de organisaties gaat het niet goed met de populatie smienten en is het dus onverantwoord om smienten af te schieten ter bestrijding van landbouwschade. Ook vinden de natuurorganisaties dat onvoldoende is onderbouwd dat door het verjagen van smienten door afschot er daadwerkelijk minder schade optreedt.

11 juni 2018Gemiste kans voor natuur bij Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Vorige week presenteerde de Europese Commissie de nieuwe wetsvoorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid gaat in 2021 van start. De komende maanden wordt door Europese lidstaten en parlement, in zowel Brussel als Den Haag, onderhandeld over het voorstel. Natuur- en milieuorganisaties in Europa en Nederland zijn teleurgesteld: bescherming van natuur en biodiversiteit zijn in de wetsvoorstellen slecht geregeld.

11 juni 2018Natuur- en milieuorganisaties kritisch over CO2-opslag (CCS)

Volgens het kabinet is de opslag van CO2 essentieel om de afgesproken CO2-reductie van 49% in 2030 te halen. Milieu-en natuurorganisaties, waaronder Greenpeace en de stichting Natuur & Milieu, zijn daar sceptisch over. Zij verwijzen naar de bevindingen uit een vandaag verschenen rapport over CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage), dat in opdracht van Greenpeace werd opgesteld.

11 juni 2018Akkoord toekomstbeeld Buijtenland van Rhoon

Ondernemers, natuur- en recreatieorganisaties en overheden hebben vrijdag 8 juni samen een toekomstbeeld gepresenteerd voor het Buijtenland van Rhoon.

Het huidige landbouwgebied onder de rook van Rotterdam moet een mooi en aantrekkelijk gebied worden waar natuur, recreatie en akkerbouw elkaar versterken, zo meldt provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Han Weber nam vrijdag het ‘streefbeeld’ in ontvangst uit handen van agrariër Adjan Vos en van Alex Ouwehand (NMZH).

07 juni 2018Jan Kastje nieuwe wethouder in Hilversum

Op 6 juni is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum voor de raadsperiode 2018 – 2022 geïnstalleerd. Een van de nieuwe wethouders in dit college is onze collega Jan Kastje. Jan gaat voor GroenLinks als wethouder aan de slag met de portefeuille Klimaat en Energie, Natuur en Groen, Milieu, Wonen, Monumenten, Vergunninghouders en vluchtelingen en Zonnestraal.

05 juni 201823 juni landelijke protestdag luchtvaartgroei

Op zaterdag 23 juni om 13.00 uur slaan bewonersgroepen en milieuorganisaties de handen ineen om een stop op de luchtvaartgroei te eisen. Deze partijen, waaronder de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, roepen samen de overheid op om de luchtvaartsector aan banden te leggen en te investeren in alternatieven.

31 mei 2018Groene waterstof hoort thuis in Klimaat-en Energieakkoord

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, CO2 reductie te realiseren en de Nederlandse economie te vergroenen, moet groene waterstof in het Klimaat- & Energieakkoord worden opgenomen. Deze oproep komt van de Waterstof Coalitie, die stelt dat groene waterstof een wezenlijk onderdeel is van een betrouwbare én betaalbare energietransitie in Nederland. Morgen overhandigt deze coalitie hierover een manifest aan Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat.

30 mei 2018Blog: consumentenkracht

Ondanks alle aandacht voor het klimaat en de verduurzaming van onze samenleving worden er nog steeds producten geproduceerd die slechts 1 keer of heel kort worden gebruikt en daarna worden weggegooid. Denk aan plastic koffiebekers, blikjes frisdrank, voorverpakte voedingswaren en de plastic zakjes op de groentenafdeling van de supermarkt. Vaak zijn deze producten makkelijker en goedkoper opnieuw te maken of is de aanschaf van een nieuw exemplaar goedkoper dan repareren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media