Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas smienten Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
30 maart 2017Zoetermeer ondertekent Green Deal Palenstein aardgasvrij

Gisteren  ondertekenden  wethouder Kuiper en wethouder Paalvast  samen met netbeheerder Stedin en woningcorporaties De Goede Woning, Vidomes en Vestia een Green Deal om de Zoetermeerse Wijk Palenstein volledig aardgasvrij te maken.

28 maart 2017Roek in Zuid-Holland veel zeldzamer dan gedacht

De roek is geen alledaagse verschijning in Zuid-Holland. De vogel uit de kraaienfamilie blijkt echter nog zeldzamer dan tot nu toe werd aangenomen. Uit gegevens van Sovon blijkt dat er slechts 850 broedparen zijn in Zuid-Holland in plaats van 2.000. Desondanks wil de provincie Zuid-Holland het afschieten van roeken toestaan om schade aan de landbouw tegen te gaan. Samen met lokale natuurorganisaties, tekende de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) eerder al beroep aan tegen de ontheffing voor het doden van roeken.

23 maart 2017Economische Zaken en kolenbedrijven moeten afspraken nakomen: geen belastinggeld voor ontbossing

De natuur- en milieuorganisaties zijn geschokt door de praktijken die in de uitzending van Zembla van 22 maart worden onthuld. Zij eisen dan ook van het ministerie van Economische Zaken en de kolenbedrijven dat zij de garantie afgeven dat biomassa voor bijstook alleen uit duurzaam beheerde bossen komt. Dat moet ook gelden voor restmateriaal zoals zaagsel. Dit is de harde afspraak die gemaakt is in het Energie-akkoord.

23 maart 2017NMZH verwelkomt twee nieuwe leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Natuur en Milieufederatie heeft per 21 februari  twee nieuwe leden. Tijdens de laatste vergadering van de raad werden Karin Husmann en Pieter Hordijk benoemd als lid.

23 maart 2017Plasdras-situaties voor een succesvol weidevogelbeheer

Dit jaar staan bij A.P. Overwater voor het tweede jaar op rij Weidoptie-zonnepompen op het land, om ervoor te zorgen dat er op ongeveer 1 hectare land plas-dras situaties ontstaan. Het zorgen voor plasdras situaties op weiland heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat er op deze percelen 2 gruttoparen tot broeden zijn gekomen en van 1 paar zijn de jongen uitgevlogen.

16 maart 2017Natuur en landschapsorganisaties doen voorstellen voor actualisatie provinciaal natuurbeleid

De Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties (NLO) hebben samen een aantal voorstellen gedaan voor zaken die volgens hen een plek moeten krijgen in het geactualiseerde provinciale natuurbeleid. Dit deden zij tijdens twee bijeenkomsten die door Provinciale Staten georganiseerd waren in het kader van ‘netwerkend werken’.

15 maart 2017Natuur- en milieuorganisaties tekenen pro forma bezwaar aan tegen maatwerkgeul Wielingen

Het Ministerie van Economische Zaken  heeft een vergunning afgegeven aan Zeeland Seaports voor de aanleg van een maatwerkgeul in de Wielingen. Met de geul moet de haven Vlissingen-Oost toegankelijker gemaakt worden voor schepen. Als onderdeel van de Coalitie Delta Natuurlijk, heeft de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland pro forma bezwaar aangetekend tegen het verstrekken van deze vergunning.  Volgens de coalitie  neemt door de geul de druk op het ecosysteem toe en geeft het verlenen van de vergunning een verkeerd politiek signaal af. Ook is het ecologisch onderzoek onvolledig en plaatsen de organisaties vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de maatwerkgeul.

14 maart 2017Advies van onafhankelijk verkenner over toekomst luchthaven biedt kansen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is op hoofdlijnen positief over het advies dat Joost Schrijnen heeft opgesteld over het te nemen luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).  Met name het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het niet verder verruimen van de geluidsruimte worden door de NMZH ondersteund. Wel adviseert de organisatie extra onderzoek te doen naar de effecten van het uitplaatsen van het helikopterverkeer naar een alternatieve locatie  omdat deze nu nog onvoldoende te overzien zijn.

14 maart 2017Vacature Regisseur Energietransitie en Circulaire Economie

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een Regisseur Energietransitie en Circulaire Economie voor 24 uur. Ben jij initiatiefrijk, ondernemend en heb je kennis van biobased chemie en de Rotterdamse haven? Reageer dan op de vacature!

Pagina 10 van 90«89101112203040»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media