Agroforestry is in trek

Agroforestry is in trek

Op een eerdere oproep rondom agroforestry deze zomer heeft een twintigtal geïnteresseerde agrariërs in Zuid-Holland aangegeven hierover meer te willen leren. Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij op één perceel bomen en struiken met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt worden gecombineerd. Door deze teelten te combineren wordt het hele landbouwsysteem weerbaarder.

3 oktober 2023

Rondom agroforestry is de laatste jaren steeds meer kennis beschikbaar gekomen, zowel in Nederland als in andere landen. Ook hebben de Natuur en Milieufederaties een aantal projecten gerealiseerd, maar uit ervaring blijkt dat de vertaling naar de praktijk vaak nog lastig is. In samenwerking met Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Utrecht, Louis Bolk Instituut en Fruitz for Life breiden we de kennis verder uit.

Dit doen we door praktische ervaring op te doen via de aanleg van 15 proefpercelen (5 in 2023 en 10 in 2024) en we maken deze kennis via de ontwikkeling van proefpakketten met bijbehorende factsheets beschikbaar voor een grotere groep geïnteresseerden.

Deelname leergroep agroforestry voor agrariërs
Naast het toepassen van agroforestry in de praktijk, vinden er straks excursies en workshops plaats voor een leergroep uit de drie betrokken provincies. Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen daar binnenkort meer informatie over

Wil je meer informatie over het project of ook deelnemen aan de leergroep? Neem contact op!

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met:

Profiel Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

Regisseur Duurzame Landbouw & Voedsel