Mellanie Vellekoop

Mellanie Vellekoop

‘De aarde waarop wij leven, hebben we slechts in bruikleen’. Een bekend citaat, en voor mij ook een belangrijke drijfveer om me in te zetten voor een duurzamere wereld.

Dat begint voor mij bij de keuzes die een ieder van ons maakt. Zeker in Zuid-Holland waar we met veel mensen wonen, werken en recreëren, heeft de manier waarop we samen omgaan met natuur, landschap en milieu een flinke impact op de kwaliteit van onze leefomgeving.

De maatschappelijke opgaven waar we als Natuur- en Milieufederatie voor staan, vragen om duurzame innovatieve oplossingen en afstemming met allerlei betrokkenen; daaraan draag ik graag mijn steentje bij.