Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas smienten Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
30 oktober 2017NMZH in hoger beroep vanwege massaal afschot ganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaat samen met zes lokale natuurorganisaties in hoger beroep omdat de provincie vrijwel alle broedende Canadese en kolganzen wil uitroeien. In een beroepsprocedure stelde de rechtbank Den Haag eerder dat de provincie dit mag toestaan omdat de Canadse gans en kolgans van nature niet in Zuid-Holland voorkomen. Volgens de NMZH heeft de rechtbank daarbij echter ten onrechte over het hoofd gezien dat deze ganzensoorten in het rijksbeleid als inheems beschouwd worden. Deze soorten zijn dus wettelijk beschermd en mogen niet uitgeroeid worden. 

30 oktober 201728 natuurorganisaties roepen provincie Zuid-Holland op plan afschot smienten af te keuren

Samen met 27 andere natuurorganisaties roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Provinciale Staten op om de plannen voor het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar niet goed te keuren. De organisaties vrezen dat dit afschot de toch al dalende smientenpopulatie nog verder in gevaar brengt.  In een brief laten zij weten dat het plan voor afschot niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Aanstaande woensdag bespreken de leden van Provinciale Staten het plan in een commissievergadering.

26 oktober 2017NMZH zoekt nieuwe leden voor de Raad van Aangesloten Organisaties

Sinds 3 december 2013 heeft de NMZH een Raad van Aangesloten Organisaties. Deze raad bestaat uit ervaren vrijwilligers en bestuursleden uit ons Zuid-Hollandse natuur en milieunetwerk. Op dit moment zijn er 300 organisaties aangesloten bij de NMZH.

26 oktober 2017Blog: Na 225 dagen onderhandelen

Na een hele lange periode van formeren ligt er nu het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Als belangenbehartiger voor natuur, landschap en duurzame ontwikkeling in Zuid-Holland wil je natuurlijk gelijk een beeld krijgen van wat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met elkaar hebben afgesproken op deze punten. Als ik snel een beeld wil krijgen doe ik een paar zoekslagen om gelijk relevante onderwerpen door te kunnen lezen.

26 oktober 2017Teken de petitie: Code rood voor natuur!

Wij roepen het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers op de handen ineen te slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur. Het is alarmfase ‘rood’ voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75% van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde.

25 oktober 2017Nacht 2017 donkerder dan ooit

Op zaterdag 28 oktober wordt voor de 13e keer de Nacht van de Nacht georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties. Afgelopen jaar was de Nacht al groter dan ooit met 470 evenementen en 178 plekken waar gemeenten en bedrijven de lichten doofden. Dit jaar gaan op meer dan 290 plekken de lichten uit.

25 oktober 2017De provinciale bezwarenprocedure zit vol verrassingen

In de afgelopen jaren heeft de NMZH zich vrij intensief bezig gehouden met het faunabeheer. Omdat er verschillende ontheffingen voor het afschot van vogels werden afgegeven die volgens ons teveel negatieve gevolgen zouden hebben voor de natuur, zijn we samen met vele lokale natuurorganisaties bezwaar- en beroepsprocedures gestart.

19 oktober 2017Raad van State: strandhuisjes Kijkduin zijn toegestaan

De gemeente Den Haag heeft terecht vergunningen verleend voor veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin. Volgens de Raad van State past het plan in het beleid van de gemeente en is de locatie zorgvuldig gekozen. De natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld, omdat de uitspraak een verlies betekent voor het open en mooie kustlandschap.

18 oktober 2017Coalitie Delta Natuurlijk adviseert over Krammer-Volkerak

De staatssecretaris van EZ heeft het voornemen om het Krammer-Volkerak als Natura 2000-gebied aan te wijzen. Met behulp van een aanwijzingsbesluit wordt de Europese wetgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn) geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving (Wet natuurbescherming). Het aanwijzingsbesluit somt op voor welke habitattypen en/of soorten een gebied wordt aangewezen. Met een zienswijze heeft de Coalitie Delta Natuurlijk gereageerd op het ontwerp voor dit besluit.

Pagina 2 van 9012345102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media