Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
04 maart 2019GroenLinks, PvdA en PvdD meest actieve provinciale politieke partijen voor natuur en milieu in Zuid-Holland

Uit een onderzoek naar het stemgedrag in Provinciale Staten Zuid-Holland is gebleken dat GroenLinks, PvdA en PvdD het meest actief zijn met het indienen van moties en amendementen om de natuur en het milieu in Zuid-Holland te beschermen en te versterken. Samen met 50plus stemmen deze partijen ook het vaakst voor moties en amendementen die positief bijdragen aan natuur en milieu.

04 maart 2019Energietuinen-project van de Natuur en Milieufederaties ontvangt 1,65 miljoen van de Postcode Loterij

De Postcode Loterij geeft een boost aan het opwekken van duurzame energie in zogenaamde Energietuinen door heel Nederland, met een extra schenking van 1.650.000 euro voor de Natuur en Milieufederaties. Dit werd donderdag 1 maart bekend gemaakt in het RTL-4 programma 5 Uur Live. Met het project wil de stichting Natuur en Milieufederaties zichtbaar maken dat grootschalige opwek van duurzame energie ook mooi kan zijn én kan samengaan met natuur en recreatie.

27 februari 2019Blog: Woensdag 20 maart stemmen voor Provinciale Staten en Waterschappen

De provincie heeft door de decentralisatie steeds meer zeggenschap gekregen over natuur, landschap en de leefomgevingskwaliteit. In het drukke Zuid-Holland, de dichtstbevolkte provincie en economische motor van Nederland, zijn dit ook de beleidsterreinen die het meest onder druk staan. Het is belangrijk dat in de nieuwe Provinciale Staten en de verschillende Waterschappen voldoende mensen worden gekozen die natuur, landschap en leefbaarheid als belangrijke waarden centraal stellen in het toekomstig beleid. U als kiezer heeft hierbij een belangrijke stem.

27 februari 2019Kom naar het Zuid-Hollandse verkiezingsdebat over natuur en landschap

Op 13 maart 2018 organiseren Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie een debat voor de Provinciale Statenverkiezingen over natuur en landschap. De lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen zullen de degens kruisen over onderwerpen als biodiversiteit, landschapsbescherming en bodemdaling.

26 februari 2019Groene Kieskompas helpt kiezer die om natuur en landschap geeft op weg bij verkiezingen Provinciale Staten Zuid-Holland

Met een druk op de knop heeft Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, het Groene Kieskompas (www.groenekieskompas.nl) vanmiddag officieel in gebruik genomen. Het Groene Kieskompas is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie en laat zien wat de standpunten van de politieke partijen zijn op onderwerpen binnen de thema’s natuur en landschap. In de afgelopen periode heeft de provincie een steeds grotere rol gekregen op het gebied van natuur en landschap. Met de verkiezingen van 20 maart kan de kiezer bepalen hoe het natuur- en landschapsbeleid zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen.

21 februari 2019Tijdelijke Natuur biedt kansen voor biodiversiteit én voor terreineigenaren

Met het concept van Tijdelijke Natuur wordt vooraf toestemming gegeven om beschermde plant- en diersoorten van braakliggende...

21 februari 2019De winnaars van de fotowedstrijd zijn bekend

Na onze oproep voor de Boerenlandschap fotowedstrijd kregen we ruim 65 prachtige foto’s. De winnaars zijn op 20 februari in het zonnetje gezet.
We ontvingen foto’s van landschap vergezichten; solodieren; groepjes dieren en de mens in de natuur. Nu was het zaak om uit dit rijke aanbod een top-10 samen te stellen en uiteindelijk één winnaar te kiezen.

15 februari 2019Geslaagd symposium Meer rendement door Biodiversiteit

Het symposium van 12 februari 2019 is een geslaagde bijeenkomst geworden waar ruim 70 geïnteresseerde aan deelnamen. Naast de inhoudelijke interessante en inspirerende presentaties is er ook ruimte gemaakt voor een plenaire discussie om de kansen te exploreren die er liggen rondom de verduurzaming van de glastuinbouwteelten en de ketens waar deze deel van uitmaken.

14 februari 2019Debat over de effecten van het vliegverkeer van en naar Schiphol

U bent van harte uitgenodigd voor een debat over de effecten van het intensieve vliegverkeer van en naar Schiphol voor het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Centraal staat de noodzaak van gericht beleid van het provinciaal bestuur van Zuid Holland om de aantasting van leefomgeving in dit deel van provincie een halt toe te roepen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media