Subsidie realisatie leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen opengesteld

Subsidie realisatie leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen opengesteld

Door de invoering van de Wet natuurbescherming is Provincie Zuid-Holland sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor het behoud en bescherming van gezonde populaties van inheemse plant- en diersoorten binnen én buiten natuurgebieden, waaronder de soorten van het stedelijk en landelijk gebied. Hier ligt een grote opgave.

1 november 2023

Om het behoud van onze inheemse plant- en diersoorten in Zuid-Holland te stimuleren, is op 15 oktober 2023 de subsidie ‘Realisatie leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen‘ opengesteld.

Door in te zetten op het versterken van biodiversiteit in het landelijk en stedelijk gebied in Zuid-Holland, buiten de bestaande natuurgebieden, leveren we een bijdrage aan een biodivers, klimaatbestendig en recreatief aantrekkelijk Zuid-Holland. Voor 2023 is in totaal € 400.000 beschikbaar en aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 november 2023.

 

Tekst door: Ellen Zwethsloot via de Groene Motor

vragen over dit onderwerp? Neem contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur