Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CO2 Smart Grid Energieakkoord Faunabeheer Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Intensieve veehouderij Kustbebouwing Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet Pluk van de Pettefletprijs Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport Schaliegas smienten Stook je Rijk Tijdelijke natuur Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Weidoptie Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
18 oktober 2017Coalitie Delta Natuurlijk adviseert over Krammer-Volkerak

De staatssecretaris van EZ heeft het voornemen om het Krammer-Volkerak als Natura 2000-gebied aan te wijzen. Met behulp van een aanwijzingsbesluit wordt de Europese wetgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn) geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving (Wet natuurbescherming). Het aanwijzingsbesluit somt op voor welke habitattypen en/of soorten een gebied wordt aangewezen. Met een zienswijze heeft de Coalitie Delta Natuurlijk gereageerd op het ontwerp voor dit besluit.

11 oktober 2017NMZH adviseert provincie over actieve soortenbescherming

Op 1 januari van dit jaar is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet verplicht provincies te zorgen voor een actieve soortenbescherming. In opdracht van de NMZH hebben stagiairs Isabeau Schutte en Lindsey Suijkerbuijk onderzocht hoe de Provincie Zuid-Holland hier invulling aan kan geven.

04 oktober 2017Milieuorganisaties willen einde aan kolen in Rotterdamse haven

Zes natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben aangedrongen op concrete stappen om kolen zo snel mogelijk uit te faseren in de Rotterdamse haven. In een brief aan wethouders Langenberg en Visser en aan de gemeenteraad geven de organisaties een aantal concrete stappen aan.

02 oktober 2017Rechter voorkomt afschot roeken in Zuid-Holland

De Rechtbank Den Haag heeft de ontheffing voor het doden van roeken in Zuid-Holland vernietigd. Samen met 15 lokale en regionale natuurorganisaties tekende de NMZH beroep aan, omdat er minder roeken in Zuid-Holland zijn dan werd aangenomen en de vogels slechts zeer beperkt schade veroorzaken. De rechter was het met ons eens, waardoor de roeken in Zuid-Holland voorlopig veilig zijn.

28 september 2017Blog: Goed voorbeeld, doet volgen: Duurzame Huizenroute 2017

Als wij de klimaatdoelen in Parijs willen halen moet onze samenleving met een factor vijf terug in het gebruik van grondstoffen en milieubelasting om economisch groei en een prettige leefomgeving te kunnen blijven combineren. De uitdaging is meer met minder. Daar bestaat geen kant en klare oplossing voor. Overheid, bedrijfsleven en wij zelf zullen ieder vanuit onze eigen positie en naar vermogen hieraan een bijdrage moeten leveren. Steeds meer mensen hebben of overwegen om hun eigen woning te verduurzamen. Door energie te besparen en het opwekken van duurzame energie kan iedereen ook zelf een belangrijke bijdrage gaan leveren.

28 september 2017Wij zoeken een nieuwe collega!

Ben jij op zoek naar een baan en weet jij alles van duurzame landbouw, agrarisch natuurbeheer en korte ketens? Bekijk dan snel onze vacature voor Regisseur Duurzame Landbouw. En wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

20 september 2017Milieufederaties adviseren over toekomst luchthavens

Woensdag 20 september vond het Algemeen Overleg Luchtvaart plaats. Hierbij stonden de toekomstplannen van Schiphol en de regionale luchthavens zoals Lelystad centraal. De Natuur en Milieufederaties stuurden samen met Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu een brief om de leden van de Tweede Kamer te informeren over de dreigende impact op de klimaatdoelen, de gezondheidsschade van omwonenden en de aantasting van natuurgebieden.

19 september 2017Duurzame ontwikkeling Maasvlakte 2 niet ten koste van mens en natuur

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud en het Rotterdams Milieucentrum hebben gereageerd op het concept ontwerp bestemmingsplan Maasvlakte 2. In de reactie stellen de organisaties dat de duurzame ontwikkeling op de Maasvlakte 2 niet ten koste mag gaan van de omgevingskwaliteit van mens en natuur. Om de effecten op de omgevingskwaliteit te kunnen meten pleiten de organisaties voor een goed monitorings- en evaluatiesysteem.

15 september 2017Crowdfunding tegen Brouwerseiland succes, beroep ingediend

Met het bereiken van het streefbedrag van hun crowdfunding starten de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Natuur en Milieufederatie samen met andere natuurorganisaties van Bescherm de Kust het beroep bij de Raad van State tegen de komst van het villapark Brouwerseiland in de Grevelingen. In slechts één week tijd is via crowdfunding voldoende geld ingezameld om de strijd tegen Brouwerseiland via juridisch procederen voort te zetten. Eén van de stappen daarvan is 15 september 2015 gezet door hun beroepschrift tegen het bestemmingsplan aan de Raad van State te sturen.

Pagina 3 van 9012345102030»
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media