Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
22 november 2018Zorgen om de natuur in het Krammer-Volkerak
Recent is besloten de komende jaren geen middelen beschikbaar te stellen voor verzilting van het Krammer Volkerak.
Voor dit gebied ligt nog steeds geen Natura2000-aanwijzingsbesluit en -beheerplan. Dit betekent dat de huidige hoge natuurwaarden hier nu onvoldoende beschermd zijn. Wij vinden het van groot belang, wat ook de toekomst van dit deel van de deltawateren – zoet of zout – zal zijn, dat die bescherming op korte termijn wordt gegarandeerd.

14 november 2018NMZH pleit voor extra bescherming dwerggans Zuid-Holland

Nadat onlangs in Limburg door een jager een ernstig bedreigde dwerggans illegaal werd afgeschoten, dringt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) bij de Provincie Zuid-Holland aan op extra maatregelen om deze soort te beschermen. De dwerggans in Limburg werd door de jager vermoedelijk voor een kolgans aangezien. Het afschot van de kolgans is onder voorwaarden wel toegestaan, maar is nu door de provincie Limburg tijdelijk verboden om herhaling te voorkomen.

12 november 2018Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland

De Rechtbank in Den Haag heeft, net als vorig jaar, geoordeeld dat er voorlopig geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten eerder bezwaar tegen dit voorgenomen plan van de provincie Zuid Holland. Smienten zijn kleine eenden uit het arctisch gebied, die onder meer in ons land overwinteren. Al tientallen jaren zien we de aantallen van deze eend slinken.

08 november 2018Europees Hof: Nederlands stikstofbeleid moet veel beter

Het Nederlandse programma om uitstoot van stikstof tegen te gaan, moet worden aangepast om de natuur beter te beschermen. Dat oordeelde het Europees Hof op 7 november 2018.

Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast.

Uit de laatste monitoringsrapportage bleek dat op 60% van de kwetsbare gebieden in 2030 nog steeds teveel stikstof terecht komt. Natuurmonumenten, Natuur & Mileu, Natuur- en Milieufederaties, LandschappenNL, SoortenNL en De Vlinderstichting pleiten al langer voor een aanpassing van het PAS en zijn blij met de uitspraak.

06 november 2018Grootschalige woningbouw met nieuwe oeververbinding in Krimpenerwaard vormt bedreiging voor natuur en landschap

De plannen van de gemeente Krimpenerwaard om 200 ha woningbouw in het open en groene landschap te realiseren in combinatie met een nieuwe oeververbinding richting Rotterdam vormt een bedreiging voor natuur en landschap en is in strijd met het provinciale beleid. Dat stellen De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap en de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard in een brief aan de Provincie Zuid-Holland.

31 oktober 2018Blog: Omdat het anders kan en moet

We zijn de afgelopen 50 jaar steeds meer vervreemd geraakt van ons voedsel en het landschap waar dat voedsel in wordt geproduceerd. We realiseren ons steeds minder dat de kipfilet op ons bord afkomstig is van een kip (die misschien nooit het daglicht heeft gezien). En dat daar een boer achter schuilgaat die hard moet werken om het hoofd boven water te houden. Waarom vinden we het normaal dat jaarlijks tonnen aardappels worden afgekeurd en weggegooid omdat ze net iets te groot of te klein zijn uitgevallen? Weten we wel dat uiteindelijk ons productie- en consumentengedrag leidt tot het steeds schraler, saaier en stiller worden van ons landschap? En dat daardoor weidevogels, bijen en vlinders met uitsterven worden bedreigd? Onze voedselketen die nu eenzijdig is gericht op schaalvergroting en efficiency is niet langer vol te houden.

30 oktober 2018Postcode loterij promoot duurzaam eten

Voor het vijfde jaar op rij gaat de actie ‘Doe maar lekker duurzaam’ van start. Met deze actie wil de Postcode Loterij duurzaam eten een boost geven. Op een laagdrempelige manier laten ze zien dat duurzaam eten niet alleen ontzettend lekker is, maar ook een goed gevoel geeft. Bij een duurzame productie wordt er gestreefd naar een zo’n laag mogelijke impact op mens, dier en milieu. Door bewuster te kiezen, kan iedereen zijn steentje bijdragen aan een betere wereld.

30 oktober 2018Stook je Rijk Trofee 2018 naar Groningen

Groningen is de trotse winnaar van de Stook je rijk Trofee 2018, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Groningen heeft de prijs uit handen van Paulus Jansen (directeur Woonbond) ontvangen. Een van de genomineerde Zuid-Hollandse gemeente was dit jaar Leiden.

29 oktober 2018Laat je inspireren, bezoek een duurzaam huis

Dit jaar wordt op zaterdag 3 en 10 november voor de zesde keer de Duurzame Huizen Route georganiseerd. In heel Nederland delen honderden huiseigenaren het verhaal achter het verduurzamen van hun huis met anderen. Iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam wonen kan een bezoek brengen aan één van de opengestelde woningen. De NMZH is netwerkpartner van de Duurzame Huizen Route.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media