Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Nieuws

Nieuws

Hieronder leest u het Zuid-Hollandse natuur- en milieunieuws en de groene activiteiten die in onze provincie georganiseerd worden. Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief .

Nieuwsoverzicht
A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
20 december 2018Klimaatakkoord nog onvoldoende

De Natuur en Milieufederaties vinden het Klimaatakkoord in zijn huidige vorm, ondanks tal van goede punten, nog onvoldoende. Vandaag lieten we samen met Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en FNV weten dat we niet achter dit Klimaatakkoord staan.

19 december 2018Deltaplan voor biodiversiteit: samen aan de slag voor natuurherstel

Een brede maatschappelijke beweging presenteert vandaag haar aanpak voor natuurherstel in Nederland. De rijkdom aan dieren en...

18 december 2018Stand van zaken RTHA:

Geen uitplaatsing helikopters, geen omgevingsombudsman en voorlopig geen groeimogelijkheden.

Naar aanleiding van de groeiwensen van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft de toenmalige Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal jaar geleden aangegeven dat de toekomstmogelijkheden sterk afhankelijk zijn van regionaal draagvlak.

13 december 2018Hoe groen zijn de Zuid-Hollandse gemeenten?

Welk deel van het oppervlak van Zuid-Hollandse gemeenten wordt benut voor natuur- en recreatie? En hoeveel groen is er per inwoner beschikbaar? De NMZH zocht het uit en zette de cijfers op een rijtje in een fact sheet.

13 december 2018Provinciale Omgevingsvisie behoeft nog verbetering

In het kader van de nieuwe omgevingswet moeten overheden, waaronder de provincies, omgevingsvisie opstellen. Hoewel het nog enkele jaren duurt voordat de Omgevingswet in werking treedt, heeft de provincie Zuid-Holland al een Omgevingsvisie en bijbehorende Omgevingsverordening in ontwerp opgesteld.

12 december 2018Aan de slag met Tijdelijke Natuur

Bij Tijdelijke Natuur wordt vooraf toestemming gegeven om beschermde diersoorten van een braakliggend terrein te mogen verwijderen onder de voorwaarde dat de natuur voorafgaand daaraan ten minste een jaar haar gang heeft mogen gaan. Dat neemt het risico op vertraging en onverwachte procedures weg voor terreineigenaren en de natuur profiteert doordat met name pioniersoorten zich op het terrein hebben kunnen vestigen en verder verspreiden.

07 december 2018Exponentiele groei energie opwek door lokale energiecoöperaties

De door lokale energiecoöperaties opgewekte duurzame energie is in 2018 opnieuw sterk gegroeid. Er is nu 74,5 MWp aan collectief zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Op korte termijn staat er nog minstens een verdubbeling op de planning.

05 december 2018De tijd dringt voor het klimaatakkoord

“Over een krappe drie weken moet er een klimaatakkoord liggen, maar na negen maanden praten en onderhandelen, hebben we niet genoeg voortgang geboekt. Daarom luiden we nu de noodklok”, laat netwerkdirecteur Annie van de Pas weten.

29 november 2018Hoog bezoek uit China

Op 28 november mochten wij een presentatie en dialoog verzorgen voor een politiek-bestuurlijke Chinese delegatie uit Hainan, een eilandprovincie in het zuiden van China. De delegatie bestond uit 25 provinciale bestuurders en parlementsleden en een lid van het Nationaal Volkscongres. In de provincie Hainan zijn plannen om een groot nieuw havencomplex met bijbehorende infrastructuur aan te leggen. Om ervaring op te doen met dit soort planvorming is deze delegatie nu in Nederland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media