Gebruik glyfosaat nog 10 jaar toegestaan

Gebruik glyfosaat nog 10 jaar toegestaan

Op 16 november jl hebben de lidstaten in de Europese Commissie gestemd over het gebruik van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. De lidstaten zijn verdeeld, dus was het aan de Europese Commissie om een besluit te nemen. De commissie heeft aangegeven glyfosaat nog 10 jaar toe te staan. Aan het gebruik van dit middel zijn grote risico’s verbonden. Iets dat de wetenschap de afgelopen jaren duidelijk heeft gemaakt. En ondanks dat laat Nederland zijn stem verloren gaan en zet Europa gewoon door.

30 november 2023

Brandbrief wetenschappers
De Tweede Kamer heeft Minister Adema meermaals opgeroepen tegen de toelating van het middel te stemmen. 159 wetenschappers hebben in een brandbrief aan het kabinet hun zorgen geuit.

De wetenschappers wijzen de demissionaire ministers en het demissionaire kabinet er op dat belangrijke, onafhankelijke, wetenschappelijke studies nauwelijks worden meegenomen in de risicobeoordeling, omdat ze niet voldoen aan de eisen van de industriestudies. Een voorbeeld is een studie waarin werd aangetoond dat blootstelling aan glyfosaat bij muizen gepaard gaat met het afsterven van zenuwcellen in de zogenaamde zwarte stof, het hersengebied dat verantwoordelijk is voor de symptomen van de ziekte van Parkinson. Het is onbegrijpelijk dat een dergelijke uitermate relevante studie niet is meegenomen in het dossier. Toch heeft Minister Adema opnieuw geen stelling genomen

Onderzoek
Naast wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de ziekte Parkinson zijn er nog meer  onderzoeken bekend die uitwijzen dat het gebruik van Glyfosaat schadelijk is.

National Geografic laat bijvoorbeeld expert en bodemonderzoeker Violette Geissen van Wageingen University & Research aan het woord. Zij maakt zich zorgen over het bodemleven wanneer we veelvuldig glyfosaat blijven gebruiken. De stofwisseling van verschillende planten, bacteriën en schimmels wordt verstoord door glyfosaat. Op een gegeven moment komt het zover dat bijvoorbeeld ziekmakende schimmels die de aardappels aanvallen het wel overleven terwijl de bacteriën die de plantgroei bevorderen het niet overleven. Het gevolg hiervan is dat de boeren steeds meer middelen tegen de schimmels moeten gaan spuiten omdat de ziekmakende schimmels de overhand krijgen. Op deze manier belanden we in een vicieuze cirkel.

 

Nieuwe uitvoeringsverordening

Op 29 november heeft de Europese Commissie de nieuwe uitvoeringsverordening gepubliceert voor de verlenging van de goedkeuring van glyfosaat voor een periode van 10 jaar met bepaalde beperkingen. De uitvoeringsverordening beperkt het gebruik voor verdroging en stelt ook beperkingen voor aan lidstaten om biodiversiteit te redden, maar verder staat het continue gebruik voor 10 jaar toe.

Deze ontwikkeling baart ons als Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland grote zorgen.
Dit Europese besluit gaat ten koste van de waterkwaliteit, de natuur én volksgezondheid. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben hier contact over met PAN Nederland en Stichting Natuur en Milieu. 

Vragen? Neem contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur